vrijdag, maart 28, 2008

Red het fietspad met Het Nieuwsblad


Red het fietspad met Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad nodigt de lezers uit om massaal voorbeelden van goede, slechte of ontbrekende fietspaden in te sturen. De krant voert samen met haar lezers campagne voor een veiliger fietsverkeer.

Ja, de gemeenten en de Vlaamse overheid hebben de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Vooral langs heel wat gevaarlijke gewestwegen verschenen mooie rode lopers voor de tweewielers, in het beste geval werd er naast die strook ook een bomenrij of een ferme haag aangelegd als buffer tussen de fietser en het bedreigende autoverkeer.

Maar, er is nog heel veel werk aan de winkel. Op nog te veel plaatsen kan de fietser niet genieten van eenzelfde comfortabele infrastructuur als die van de automobilist. Eind vorig jaar ging de redactie van Het Nieuwsblad voor het eerst samenzitten over een reeks bijdragen over de fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Ze kwam tot de onthutsende vaststelling dat er nauwelijks statistische informatie bestaat over de Vlaamse fietspaden.

Veel gemeenten weten amper hoeveel en waar ze fietspaden hebben. De veiligheid en het comfort van de gezonde en milieubewuste fietser staan niet hoog op de politieke agenda.

1. 308 gemeenten, 3.080 goede en slechte voorbeelden

Het Nieuwsblad nam daarom de handschoen op. Om te kunnen inschatten hoe het met de kwaliteit van de Vlaamse infrastructuur is gesteld, deden we een beroep op al onze medewerkers in alle Vlaamse gemeenten. Zij moesten per gemeente vijf positieve en vijf negatieve voorbeelden van fietsinfrastructuur zoeken.

Gespreid over de 308 Vlaamse steden en gemeenten moet dat vanaf dinsdag 8 april leiden tot een inventaris van liefst 3.080 goede en slechte punten langs de Vlaamse wegen. Wie eigenaar is van die infrastructuur – Vlaams gewest, provinciebestuur of gemeente – maakt de redactie niet uit. Dat interesseert de gebruiker ook niet. Voor hem telt een goed of slecht fietspad, de overheden moeten hun keuken maar zodanig organiseren dat de fietser kwaliteit krijgt.

2. U lezer signaleert

Hoe meer ogen, hoe meer slechte en goede fietspaden we kunnen registreren. Meteen de start voor een tweede, uniek project. Het Nieuwsblad doet voor deze inventaris een beroep op haar rijke schatkamer van lezers. Meer dan 800.000 lezers, ook meer dan 800.000 mensen dus die dagelijks fietsen of te maken krijgen met fietsers.

Wij vragen aan u, lezer, om de volgende dagen en weken onze tipgever, onze signaalgever te worden. Meld ons waar het goed is én waar het slecht is langs Vlaamse wegen. Putten, plassen, te hoge taluds, fietspaden die op en neergaan alsof het een bergrit in de Tour is, fietspaden die vol glas en kiezel liggen,...

Alle meldingen zijn welkom. Ook die van nette fietspaden, maar met gevaarlijke oversteekplaatsen, of die op een onverantwoorde manier zijwegen kruisen. Of fietsstroken in gemeenten waar de lokale overheid er zich vlotjes vanaf heeft gemaakt met wat schilderwerk op het asfalt. Een streepjescode waarachter de fietser zich veilig moet voelen.

Hij die goed voor zijn fietsers zorgt, mag net zo goed op een toffe manier in de etalage staan. Daarom: keurige, mooie, verzorgde fietspaden of trajecten; laat maar komen.

3. Elke gemeente een rapport

De voorbeelden komen terecht op de redactie via de website www.nieuwsblad.be/fietspaden. Op die site kan niet alleen tekst worden ingestuurd, ook beeld is welkom. Foto’s, filmpjes: stuur ze maar binnen. Maak met alle inzendingen een compleet fietsfront in uw gemeente.

Het ingestuurde materiaal wordt door de online redactie van de krant verspreid op de sites van de verschillende gemeenten, zodat elke gemeente een beeld krijgt van waar het goed is en waar dringend verbetering nodig is.

Het project kreeg de naam ‘Red het Fietspad’ mee, en in samenwerking met reclamebureau TBWA werd daarvoor ook een campagne uitgewerkt, met in de zondagskrant van 30 maart een affiche. Hang deze voor uw raam of in het clubhuis en zet zo alle Vlamingen aan om zich aan te sluiten bij het fietsfront.

4. Verenigingen doen mee

Voor ‘Red het fietspad’ werkt de redactie intussen ook samen met een aantal organisaties. De Fietsersbond, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), het wielertijdschrift Grinta! en Jeugdnetwerk Vlaanderen waren bereid om hun achterban te mobiliseren. De scouts, de Chiro en de onderwijswereld werden benaderd voor medewerking, maar hebben nog niet toegezegd.

5. U voert actie met de krant

De catalogus van goede en slechte voorbeelden zal uiteindelijk leiden tot het symbolisch aanduiden van het beste en slechtste fietspad van Vlaanderen. Los van die symboliek neemt Het Nieuwsblad wel het engagement op zich om de slechte punten te blijven opvolgen en redactioneel journalistiek echt campagne te voeren rond die probleempunten. De verantwoordelijke overheden zullen aangepord worden om iets te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan zal de redactie dat aankaarten.

Doe ook mee aan onze online enquête. Wat denkt u over het fietsverkeer? De enquête werd vorige week opgestart en loopt als een trein. De actie ‘Red het Fietspad’ is daarmee een eerste hogere versnelling van een nieuwe manier van werken. Onder meer de gemeentelijke websites van de krant moeten u nog dichter bij ons brengen. U bent niet langer enkel een passieve lezer, maar ook een actieve medewerker.

En nu, fietsen maar! En kruip nadien achter de computer en stuur ons uw rapport.


Lees alles over het fietspadenrapport op www.nieuwsblad.be/fietspad


Stuur ons goede en slechte voorbeelden van fietspaden

woensdag, maart 26, 2008

grootse plannen in Londen voor de fiets

Burgemeester Ken Livingstone die eerder roadpricing in Londen introduceerde, heeft nu het vizier gericht op de fiets. In navolging van andere Europese steden komt er een gratis fietsverhuursysteem. Maar waar steden als Lyon en Parijs het systeem betalen met reclame-inkomsten, wil men in Londen het plan financieren met belastinggeld.
Londen zal de komende tien jaar circa 500 miljoen pond uitgeven aan de fiets. Daarvan gaat 75 miljoen pond, zo'n 100 miljoen euro, naar de huurfietsen. Het plan omvat de introductie van 6000 fietsen, die om de 300 meter meegepakt kunnen worden.
Het eerste halve uur zal het gebruik gratis zijn. In 2010 moeten de fietsen op straat te zien zijn. Verder wordt het fietsnetwerk drastisch uitgebreid en wordt fietsbewegwijzering geïntroduceerd.
Sinds 2000 is het fietsgebruik in Londen met 83 procent toegenomen. In 2025 zal het fietsgebruik vergeleken met 2000 met 400 procent zijn gegroeid, zo luidt de doelstelling. (bron fietsberaad.nl)

varieer van de auto

Binnenkort gaat opnieuw de campagne 'ik kyoto' van de Bond Beter Leefmilieu van start. Met deze campagne wil men bedrijven, overheden en organisaties aanzetten om van 5 tot 30 mei ’08 milieuvriendelijk naar het werk te pendelen. Vier weken lang sparen zij samen tonnen CO2 uit door te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend te gaan werken. Als stimulans worden er meer dan 20.000 euro aan prijzen verloot!
'ik kyoto' maakt deel uit van de Heen-en-weer-week. De slogan van de campagne ‘varieer in het verkeer’ verplicht de mensen niet om hun auto te dumpen, maar wil op een ludieke manier overtuigen om het eens op een andere manier te proberen.

fietsen goed voor de economie

Wie in plaats van de auto de fiets neemt, houdt geld over om aan andere zaken te besteden. Volgens een Oostenrijkse studie heeft bevordering van het fietsverkeer dan ook een gunstige invloed op de werkgelegenheid.
Prof. Dr. Karl Steininger van de universiteit Graz rekende als onderdeel van een omvangrijke milieustudie door wat het effect zou zijn als in vijf jaar tijd 360 miljoen euro in de fiets zou worden geïnvesteerd in Oostenrijk. Dat zou leiden tot een verdubbeling van het fietsgebruik. Daardoor zou het autoverkeer met 5 procent afnemen en het ov met 8 procent. De totale CO2-emissie zou met 2,5 procent teruglopen.
De economische effecten zouden positief uitpakken. Een en ander zou leiden tot minder uitgaven voor de auto, in totaal zo'n €190 miljoen, en voor het ov €41 miljoen. Per saldo zou er €170 miljoen overblijven om aan andere zaken te besteden. Omgerekend levert dat zo'n 1300 personenjaren werkt op, zo becijferde Steininger. Daarin is ook het banenverlies verdisconteerd als gevolg van bijvoorbeeld minder werkgelegenheid in oliesector, de garages, de verzekeringsbranche, enzovoort.
Steininger rekende ook de effecten van een aantal andere maatregelen door, zoals uitbouw van het ov, snelheidslimieten en rekeningrijden. Alleen dat laatste levert een substantieel grotere CO2-reductie op, met als nadeel dat zo'n maatregel ook van invloed is op het inkomensbeleid. Bij bevordering van het fietsverkeer speelt dat veel minder. (bron artikel : fietsberaad.nl)

Het regent klachten over fietspaden

LEUVEN/HERENT - Het Vlaams Meldpunt voor Fietspaden ontving sinds de start in oktober 831 klachten. Vlaams-Brabant komt met 23,6procent van de klachten op de tweede plaats. Het Nieuwsblad pakt de volgende weken uit met een grootschalig fietspadenrapport.
In Vlaams-Brabant vallen vooral de cijfers van Leuven (37 klachten), Asse (16), Herent (8) en Dilbeek (8) op. De meeste klachten gaan over de toestand van het wegdek, de verkeerssignalisatie, voorwerpen op het fietspad of werkzaamheden. Leuvens schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A) kijkt niet op van het hoge aantal. 'Leuven is een fietsvriendelijke stad en we werken aan veilige fietspaden. Kijk maar naar de realisatie van het Jan Vranckxpad door Kessel-Lo. Maar waar veel fietspaden en veel fietsers zijn, komen er ook klachten over die fietspaden. Dus ik kijk niet op van dat cijfer, hoor.'
We gaan met fervent fietser Peter Verstraeten mee op pad en al snel ergert hij zich aan de toestand van de fietspaden aan de Celestijnenlaan, vlakbij de Koning Boudewijnlaan, in Heverlee. Het pad zelf is hobbelig, maar daar waar het de zijstraten kruist moet je het stuur goed beet hebben. 'De ene borduur af, weer op, en weer op en opnieuw af. Telkens moet je enkele centimeter overbruggen. Dit is geen veilige toestand. Het valt me op dat er ook bij de aanleg van nieuwe paden onvoldoende rekening wordt gehouden met wat de fietsers willen. Er schort veel aan de technische uitvoering.' In Herent diende de Fietsersbond klacht in bij het Meldpunt over de verkeerssituatie aan de Omleiding. Bij de vernieuwing van de weg verdween het fietspad aan één zijde. Aan de andere zijde kwam er een fietspad in dubbele richting. 'Dan moet je als fietser dus twee keer de drukke Omleiding over om het fietspad te bereiken. Een gevaarlijke situatie', vindt Jos Vandikkelen van de Fietsersbond. Schepen van Mobiliteit Jos Bex in Herent: 'Dit nieuwe fietspad kadert in een groter project. De hele Omleiding krijgt een dubbel fietspad door Herent, tot aan de grens met Leuven. De plannen voor het laatste stuk zijn klaar. Er komen zo weinig mogelijk oversteekplaatsen. Wij dringen er bij het Vlaams Gewest nog op aan om aan de toekomstige rotonde aan de firma Vandenbroeck een fietserstunnel of -brug te maken. Hoe dan ook, het wordt veiliger fietsen aan de Omleiding.' 'Kan zijn', reageert Vandikkelen. 'Maar dan had de gemeente het eerste pad niet moeten opheffen vooraleer het nieuwe pad helemaal klaar is.' (bcz - Het Nieuwsblad Leuven - 22/03/08)
Stuur goede en slechte voorbeelden van fietspaden in jouw buurt in via www.nieuwsblad.be/fietspad

zaterdag, maart 22, 2008

Bicycity vanuit Leuven en...

Dit jaar wordt BicyCity - de dag waarbij met z'n allen richting hoofdstad rijden en voor één keer de autostrade op kunnen - voor de 2de keer georganiseerd. We proberen dit jaar vanuit Leuven een pak meer fietsers dan vorig jaar (60) bijeen te krijgen door ook de routes vanuit Aarschot, Rotselaar en Tienen via Leuven richting Jesus-Eik te begeleiden.
Voor info over vertrekplaatsen en de juiste uren kun je terecht op de website van bicycity. Politiebegeleiding, rustige wegen, zo vlak mogelijk, bezemfiets met herstelmateriaal, wegkapiteins, etc. alles zal voorzien. Het is alleen nog wachten op stralend lenteweer om er een mooie dag van te maken.

mooie fietsfilm...

vrijdag, maart 21, 2008

«Nog jaren wachten op degelijke fietspaden»

Het Laatste Nieuws 21.03.2008
«Nog jaren wachten op degelijke fietspaden»

TALLOZE KLACHTEN, maar GELD VOOR WERKEN BLIJFT LIGGEN

De staat van de Vlaamse fietspaden is abominabel. Op een Meldpunt op internet stromen de klachten binnen en ook Eddy Merckx klaagde het eerder deze week aan. De cijfers geven hem gelijk. Bijna 30 miljoen die vorig jaar werd vrijgemaakt voor de (her)aanleg van fietspaden, blijft volgens de Fietsersbond ongebruikt. «Tegen dit tempo duurt het nog tientallen jaren vooraleer we over een deugdelijk fietspadennetwerk beschikken», zegt directeur Patrick D'haese.

JOOST FREYS

«Van de 60 miljoen euro die de Vlaamse overheid jaarlijks begroot voor de aanleg van fietspaden werd vorig jaar amper 32,4 miljoen écht gebruikt voor betere fietspaden.» Dat zegt de Fietsersbond, die cijfers van het Vlaamse Gewest kon inkijken. «In 2001 werd nog 73 miljoen euro effectief besteed. De beloofde verbetering van de Vlaamse fietsinfrastructuur is een tergend traag proces geworden.» Dat laatste blijkt ook uit cijfers van Vlaams fietsmanager Jan Pelckmans. Tot 2005 werd amper een kwart van het zogeheten 'bovenlokaal fietsroutenetwerk' (her)aangelegd, een netwerk voor verplaatsingen naar het werk en de school dat in 1999 werd uitgetekend. «Daarnaast is er aan de andere fietspaden, die buiten dat netwerk liggen, ook maar weinig gebeurd», aldus D'haese. «De fietsers in Vlaanderen blijven steen en been klagen over de slechte staat van onze paden. De meeste klachten gaan over slechte borduren, boordstenen en regengoten die nog altijd dwars over het fietspad worden aangelegd. Die dragen pas écht bij tot schade aan de fiets.» De erbarmelijke staat van de fietspaden heeft ook gevolgen voor een veilig fietsverkeer. «Moegetergde fietsers gaan noodgedwongen op de rijbaan rijden, met alle risico's van dien.»

Onteigeningen

Gezien de dringende situatie is het voor de Fietsersbond dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid zo traag ingrijpt. «En dat terwijl het beschikbare geld voor een keer niét het probleem is. Wat dan wel? Eerst en vooral het feit dat Mobiliteit en Openbare Werken sinds de huidige Vlaamse legislatuur over twee ministers is verdeeld - Kathleen Van Brempt (sp.a) en Hilde Crevits (CD&V). Alle dossiers moeten langs beide kabinetten passeren. Maar hét grootste knelpunt zijn nog de onteigeningen die nodig zijn voor de aanleg van fietspaden. De onteigeningen op zich verlopen redelijk vlot, maar de vergoedingen daarvoor absoluut niet. Die zitten nog op federaal niveau, waar ze voor sommige locaties jaren achterstand in hun dossiers hebben. Er is evenwel een beetje hoop. Uit het besluit van de Raad van Wijzen - die een akkoord bereikte over de eerste fase van de staatshervorming - kan worden opgemaakt dat dit wordt geregionaliseerd.»

In afwachting van een stroomversnelling in de verbetering van de fietsinfrastructuur probeert de Fietsersbond waar het kan 'kleine lekken' te dichten. «Via onze verschillende afdelingen proberen we de lokale overheden te overtuigen om eenvoudige problemen snel aan te pakken, zoals overwoekerend struikgewas.»

Gevaarlijkste paden vooral in Antwerpen

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit hield in 2005 een enquête bij Vlamingen die met de fiets naar het werk rijden. Daaruit bleek dat fietsroutes voor woon-werkverkeer in 57 van de 308 gemeenten een score van 40 tot 100% gevaarlijk mee kregen. De provincie Antwerpen bleek met 'gevaarlijke' routes in 18 gemeenten en steden de slechtste leerling van de klas, gevolgd door Vlaams-Brabant (16), Oost-Vlaanderen (15), West-Vlaanderen (5) en Limburg (3).

Als we naar het aantal klachten kijken die het Vlaams Meldpunt voor Fietspaden sinds oktober 2007 verzamelt, zien we eenzelfde trend: Antwerpen (37,8% van de klachten), Vlaams-Brabant (23,6%), Oost-Vlaanderen (22,4%), West-Vlaanderen (12,2%), Limburg (4,1%). (JF)

donderdag, maart 20, 2008

Vlaamse fietspaden blijven onveilig

Het Laatste Nieuws 19.03.2008
Vlaamse fietspaden blijven onveilig

Het Vlaamse Meldpunt voor Fietspaden kreeg al 831 klachten sinds zijn oprichting in oktober 2007. Dat is een gemiddelde van vijf klachten per dag.

Klachten kan je indienen op www.meldpuntfietspaden.be, waarna ze doorgestuurd worden naar de wegbeheerders. Antwerpen heeft met 37,8% de meeste klachten, gevolgd door Vlaams-Brabant (23,6%), Oost-Vlaanderen (22,4%), West-Vlaanderen (12,2%) en Limburg (4,1%). Meestal wordt geklaagd over het wegdek (64,1%). Verder over de verkeerssignalisatie (24,7%), hinder door voorwerpen op het fietspad (22,6%) en werkzaamheden (10,2%). (DVR)

dinsdag, maart 11, 2008

'ziek' van nieuw fietspad voor provinciehuis

Leuven

In Leuven is een einde gekomen aan de discussie omtrent het fietspad voor het provinciehuis. De provincie had dat pad in kasseien laten aanleggen, maar fietsers vonden dat gevaarlijk. Na veel protest moest de provincie de duimen leggen. Vorige week startte de heraanleg. «Nu kozen ze voor een natuursteen die op de steen van het provincieplein lijkt», zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. «Afgrijselijk. Het fietspad past niet meer bij de rest van het plein. En dat terwijl de bezwaren allemaal al lang waren gaan liggen. In mijn ogen heeft Stedenbouw Vlaanderen gefaald. Ik ben er ziek van.» (KBH)

nvdr: fietsen is gezond ;-)