vrijdag, maart 30, 2007

ik kyoto

Van 7 tot 13 mei organiseert Komimo – de koepelvereniging voor Milieu en Mobiliteit -in samenwerking met de Vlaamse overheid de Heen-en-weer-week. De Heen-en-weer-week is de opvolger van de Week van de Zachte Weggebruiker en staat in 2007 integraal in het teken van duurzaam woonwerkverkeer.
Werknemers die te voet, met de fiets, trein, tram, bus of carpoolend naar het werk komen, kunnen meedoen aan de actie ‘ik kyoto'! Zij die duurzaam pendelen sparen hun kilometers (naar Kyoto) bij elkaar én maken op het einde van de actie kans op mooie prijzen. Bij deze dus een oproep om opnieuw zo veel mogelijk op de fiets richting Brussel te rijden !

donderdag, maart 29, 2007

Foute fietsers op strafstudie

Jongeren volgen verkeerslessen om boete kwijt te raken

Achtendertig jongeren tussen twaalf en zestien jaar waren uitgenodigd op het politiecommissariaat van Aarschot voor een verkeersvormingsklas. Allemaal kregen ze de voorbije weken een jongeren-pv. Door op woensdagnamiddag verkeerslessen bij te wonen en te slagen in een test ontsnappen ze aan een boete.

Guido Govaerts: "Het parket van Leuven en de politiezones Demerdal-DSZ en Aarschot sloten een akkoord om overtreders met een jongeren-pv uit te nodigen op een verkeersvormingsklas." Kevin uit Begijnendijk was betrapt toen hij zonder fietsverlichting naar school reed. ,,Toen ik die morgen thuis vertrok brandde het licht nog, maar blijkbaar heeft de batterij het onderweg laten afweten. Ik werd dus uitgenodigd om verkeerslessen te komen volgen. En dat is meer dan behoorlijk meegevallen. Ik heb hier zelfs heel wat bijgeleerd. En het gebeurde allemaal op een plezierige manier en heel overzichtelijk. Alleen maar spijtig dat ik met zo'n mooi weer binnen moest zitten. Ik had liever met de kameraden buiten gespeeld of met de hond gaan wandelen'', was zijn commentaar.

Kevins moeder Diana was eigenlijk wel fier toen bleek dat haar zoon het beste resultaat van de gestraften had laten optekenen. ,,Ik ben er zeker van dat hij voortaan zeker zijn fietslicht wel zal controleren'', vertelde ze ons. Ook Maikel, leerling van de afdeling Hotel in Sima, moest deelnemen aan de verkeersles. ,,Ik heb dit zeker niet als en strafstudie ervaren. Ik stelde deze namiddag vast dat ik al heel wat vergeten was van de verkeerslessen die ik op school kreeg. Dit was een leuke opfrissing en een leerrijke namiddag. Ik denk dat ik voortaan mijn fietslicht wel zal gebruiken en ook de verkeersregels beter zal proberen toe te passen'', reageerde een opgeluchte Maikel. Alvorens de maatregel inging werd er preventief opgetreden. ,,Aan de ouders van meer dan tweehonderd jongeren werd een brief gestuurd omdat de fietsverlichting van hun kind niet in orde was. Vanaf half februari werden daadwerkelijk jongeren-pv's opgesteld'', verduidelijkt commissaris Bart Van Thienen. Nu was het de eerste maal dat de overtreders naar de les uitgenodigd werden. ,,Wie de les succesvol en zonder verstoring beëindigt, zal van het parket een seponering krijgen van zijn overtreding. Voor wie niet opdaagt of niet slaagt in de test wordt het proces-verbaal overgemaakt aan het jeugdparket. Die vraagt aan de jeugdrechter om een verkeersklas op te leggen samen met een toezichtsmaatregel'', licht hoofdinspecteur Stefaan Vanderbruggen toe.

vrijdag, maart 16, 2007

het wordt druk op het fietspad


Skaters, rolstoelgebruikers, kortom iedereen op wieltjes, moet vanaf vandaag (donderdag 15 maart 2007) op het fietspad. En niet meer op het voetpad dus!!

dinsdag, maart 13, 2007

de ochtenstond...

Het seizoen is begonnen, we zijn vertrokken, eindelijk !
Harri was op post, moest even sprinten want hij was al vertrokken. Gelukkig zag ik hem in de verte aan een verkeerslicht wachten...
Veel is er niet veranderd onderweg. Marcel was zoals altijd stipt. Hier en daar is er weer wat bijgebouwd. Het was een heerlijke mistige ochtendstond... tot in Zaventem, daarna was het vooral opletten ipv genieten.

donderdag, maart 08, 2007

vlaamse fietsmanager

,,Veilig naar school is prioriteit''
Vlaamse fietsmanager Jan Pelckmans waakt over kwaliteit fietspaden.
Het recreatieve fietsen doet het al goed in Vlaanderen. Nu het functionele nog. Jan Pelckmans wil er zijn schouders onder zetten.
DE Vlaamse fietsmanager werd gisteren op het Vlaamse Mobiliteitscongres van de Stichting Verkeerskunde voorgesteld. Hij heet Jan Pelckmans, is 47 jaar en woont in Schaarbeek.
Ondanks zijn groene trekjes (hij werkte op het kabinet van Ecolo-minister Isabelle Durant en zijn vrouw is Groen!-politica Adelheid Byttebier) is Pelckmans geen groentje in het verkeersveld. Hij werkte tot dusver bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Bij fietsers-waarnemers wordt zijn komst met grote tevredenheid begroet.
Van de Vlaamse regering kreeg de manager de taak mee ,,het fietsbeleid te coördineren en te stimuleren''. In eerste instantie wordt hij verantwoordelijk voor het investeringsbeleid. Hij moet erop toezien dat de kwaliteit van de fietspaden overal (gewest, provincie, gemeente) voldoet.
,,Infrastructuur is de basis'', zegt Pelckmans. ,,Een degelijk fietsroutenetwerk is de ruggengraat van het fietsgebruik. Het recreatieve fietsen zit in de lift in Vlaanderen, het functionele kan nog beter.''
Waar denkt u dan aan?
Fietsen naar school wordt één van mijn prioriteiten. Bij woon-werkverkeer komt de groei in aantal fietsers vanzelf als de infrastructuur verbetert. Voor schoolgaande jeugd ligt dat anders. Je fietspad mag nog zo goed zijn, de ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het traject veilig is. Een oplossing zit erin meer samen de weg op te gaan. Fietspoolen wil ik aanmoedigen.
Verder zijn de beperkte fietsvaardigheden van kinderen een hinderpaal. Het halen van een fietsbrevet zou in de eindtermen van het lager onderwijs moeten staan.
Bent u zelf een fervente fietser?
Ik fiets iedere dag. Ik ben afkomstig van Turnhout maar heb me bewust in Brussel gevestigd om dicht bij mijn werk te wonen. Met mijn street credibility zit het dus snor (lacht). Ook mijn kinderen fietsen. Mijn jongste dochter van tien gaat alleen met de fiets naar school. Ze is graag zelfstandig en wil tonen dat ze het kan.
U krijgt als eerste opdracht een meldpunt op te richten.
Ik word geen ombudsman. Ik zal niet alle klachten over slechte fietspaden kunnen behandelen. Maar ik wil ze wel doorspelen aan de juiste diensten.
Daartoe is de oprichting van een meldpunt - via een website of een fietstelefoon - aangewezen.
Hoeveel Vlamingen wilt u op de fiets krijgen?
Het Vlaamse pendelplan zet een toename van 14 naar 19 procent tegen 2010 voorop. Maar pin mij daar niet op vast. Ik zal proberen veel aanzetten te geven maar kan onmogelijk alles zelf doen.
Gelukkig is er een organisatie als de Stichting Verkeerskunde die aan de kar trekt voor educatie. U werkt voor Vlaanderen maar woont in Brussel. Vormt dat geen probleem?
Ik zie daar geen graten in. Mag ik het omkeren en ervoor pleiten dat meer Vlaamse ambtenaren in Brussel komen wonen? Ik werk binnen de mij toegemeten bevoegdheid, zo eenvoudig is dat.
Akkoord, ik zal de voordelen van het Vlaamse fietsbeleid in Brussel niet ondervinden. Maar ik werk niet voor mezelf. Trouwens, Brussel heeft al zijn eigen fietsmanager. (bron DS- redacteur Tom Ysebaert)