donderdag, maart 08, 2007

vlaamse fietsmanager

,,Veilig naar school is prioriteit''
Vlaamse fietsmanager Jan Pelckmans waakt over kwaliteit fietspaden.
Het recreatieve fietsen doet het al goed in Vlaanderen. Nu het functionele nog. Jan Pelckmans wil er zijn schouders onder zetten.
DE Vlaamse fietsmanager werd gisteren op het Vlaamse Mobiliteitscongres van de Stichting Verkeerskunde voorgesteld. Hij heet Jan Pelckmans, is 47 jaar en woont in Schaarbeek.
Ondanks zijn groene trekjes (hij werkte op het kabinet van Ecolo-minister Isabelle Durant en zijn vrouw is Groen!-politica Adelheid Byttebier) is Pelckmans geen groentje in het verkeersveld. Hij werkte tot dusver bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Bij fietsers-waarnemers wordt zijn komst met grote tevredenheid begroet.
Van de Vlaamse regering kreeg de manager de taak mee ,,het fietsbeleid te coördineren en te stimuleren''. In eerste instantie wordt hij verantwoordelijk voor het investeringsbeleid. Hij moet erop toezien dat de kwaliteit van de fietspaden overal (gewest, provincie, gemeente) voldoet.
,,Infrastructuur is de basis'', zegt Pelckmans. ,,Een degelijk fietsroutenetwerk is de ruggengraat van het fietsgebruik. Het recreatieve fietsen zit in de lift in Vlaanderen, het functionele kan nog beter.''
Waar denkt u dan aan?
Fietsen naar school wordt één van mijn prioriteiten. Bij woon-werkverkeer komt de groei in aantal fietsers vanzelf als de infrastructuur verbetert. Voor schoolgaande jeugd ligt dat anders. Je fietspad mag nog zo goed zijn, de ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het traject veilig is. Een oplossing zit erin meer samen de weg op te gaan. Fietspoolen wil ik aanmoedigen.
Verder zijn de beperkte fietsvaardigheden van kinderen een hinderpaal. Het halen van een fietsbrevet zou in de eindtermen van het lager onderwijs moeten staan.
Bent u zelf een fervente fietser?
Ik fiets iedere dag. Ik ben afkomstig van Turnhout maar heb me bewust in Brussel gevestigd om dicht bij mijn werk te wonen. Met mijn street credibility zit het dus snor (lacht). Ook mijn kinderen fietsen. Mijn jongste dochter van tien gaat alleen met de fiets naar school. Ze is graag zelfstandig en wil tonen dat ze het kan.
U krijgt als eerste opdracht een meldpunt op te richten.
Ik word geen ombudsman. Ik zal niet alle klachten over slechte fietspaden kunnen behandelen. Maar ik wil ze wel doorspelen aan de juiste diensten.
Daartoe is de oprichting van een meldpunt - via een website of een fietstelefoon - aangewezen.
Hoeveel Vlamingen wilt u op de fiets krijgen?
Het Vlaamse pendelplan zet een toename van 14 naar 19 procent tegen 2010 voorop. Maar pin mij daar niet op vast. Ik zal proberen veel aanzetten te geven maar kan onmogelijk alles zelf doen.
Gelukkig is er een organisatie als de Stichting Verkeerskunde die aan de kar trekt voor educatie. U werkt voor Vlaanderen maar woont in Brussel. Vormt dat geen probleem?
Ik zie daar geen graten in. Mag ik het omkeren en ervoor pleiten dat meer Vlaamse ambtenaren in Brussel komen wonen? Ik werk binnen de mij toegemeten bevoegdheid, zo eenvoudig is dat.
Akkoord, ik zal de voordelen van het Vlaamse fietsbeleid in Brussel niet ondervinden. Maar ik werk niet voor mezelf. Trouwens, Brussel heeft al zijn eigen fietsmanager. (bron DS- redacteur Tom Ysebaert)