vrijdag, augustus 31, 2007

Cols de Bruxelles in de praktijk

Een van de redenen die werden aangehaald om het mislukken van het fietsverhuurproject in Brussel te verklaren was dat "Brussel te heuvelachtig is" . En inderdaad, als we 'savonds van de AlbertII-laan richting oost vertrekken, krijgen we tijdens de eerste kilometers twee nijdige hellingen te verwerken : eerst de Zennevallei uit, vervolgens even bergaf naar de vallei van de Zinneke, en dan alweer omhoog naar het plateau dat de stroomgebieden van Zenne en Dijle scheidt.
De eerste helling is kort maar krachtig, de tweede langer maar minder steil. Hoe zuidelijker we de Zennevallei uit rijden, hoe steiler de eerste klim wordt.
Die eerste klim kan eventueel vermeden worden door pas Noordelijker de Zennevallei uit te rijden : als je het standaard parcours volgt (via de Brabantstraat) fiets je bij het begin van beklimming van de Rubensstraat linksaf de Vondelstraat in, vervolgens rond je het stadhuis van Schaarbeek (het Colignonplein) en dan rij je via de Generaal Eenenstraat en de Vleugelstraat naar de Haachtsesteenweg. Maar die Haachtsesteenweg moet je op.
Hier onder vind je enkele alternatieven voor de eerste kilometers van Brussel-Leuven. Het vertrek is telkens de garage van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap aan de Volksstraat. De alternatieven zijn gerangschikt van minder zwaar naar zwaar. En bij die rangschikking werd enkel met de eerste helling rekening gehouden. De tweede klim is - persoonlijk subjectief gevoel - steeds vergelijkbaar.

Standaard Parcours

Het standaard parcours gaat via de Kwatrechtstraat en de Brabantstraat over het Liedtsplein naar de Gallaitstraat. Daar draaien we de Rubensstraat in, alwaar het klimmen begint. Die klim brengt ons tot op de Haachtstesteenweg, alwaar het even bergaf gaat, om vervolgens echt Brussel uit te klimmen via alweer de Haachtsesteenweg. Bergopsgewijs is dit het minst zware alternatief : de Rubensstraat klimt zo'n 500 meter tegen gemiddeld goed 3 %, met een piek van 5,7. Dan volgt een kleine afdaling, gevolgd door de beklimming van de Haachtsesteenweg : 1,3 km aan 2,8%, met 6,6% vlak voor de rotonde. Het hoogteprofiel hieronder gaat niet door de Brabantstraat, maak klimt, via de Kwatrechtstraat (7%) tot aan de groenstraat. Die werd dan als alternatief voor de drukke Brabantstraat gebruikt. Gaan we langs de Brabantstraat, dan valt die eerste bult weg.


De Brabantstraat is nogal hectisch, dus gingen we op zoek naar een alternatief. Hieronder staan er vier, in oplopende volgorde van moeilijkheid.

Kwatrechtstraat, Groenstraat, Rogierlaan tot aan de Haachtsesteenweg

In plaats van de Brabantstraat in te rijden, kunnen we ook gewoon rechtdoor de Kwatrechtstraat blijven volgen. Bovenaan slaan we links de Groenstraat in - een vlak intermezzo - om aan het eerste kruispunt rechts de Rogierlaan op te rijden tot aan de Haachtsesteenweg. Via deze laatste rijden we dan Brussel uit. Dat levert ons een klim van 700 meter op (met een vlak tussenstukje) aan 3,3% gemiddeld, met een uitschieter van 7,8%. Al bij al klein bier vergeleken met wat volgt.Via de Rivierstraat en de Kruidtuinlaan

Als je aan de fiets- en wandelrouteplanner van het NGI vraagt hoe je het beste vanuit de AlbertII laan Brussel uitfietst, wordt je over de Kruidtuinstraat gestuurd. En dat is wel even slikken : 700 meter bergop aan gemiddeld 5%, met een hele strook van 10,6%. Dan een kleine afdaling, om alweer - langer maar minder steil - bergop te gaan. En ofschoon dit de meest zuidelijke route is, is dit toch niet de zwaarste. Dit komt vooral doordat de Kruidtuinlaan de helling schuin opklimt. Hierdoor wordt de klim weliswaar langer, maar ook minder steil. En door de vele auto's moet je hier ook al eens voet aan de grond zetten, waardoor je kan recupereren.

Het volledige traject van deze weg kan je hier vinden als Google Earth bestand.Nu is de Kruidtuinlaan nogal smal, met hoge stoepranden waar je met je trappers tegenslaat en vol met auto's die je daartegen drukken. Dus gingen we op zoek naar nog andere alternatieven.

Dupontstraat

De Dupontstraat werd reeds vermeld in de post over 'Cols de Bruxelles', met een score van 8,5 op 10 : 600 meter tegen 6%, met een heel stuk aan 11,1. De Dupontstraat vind je door, net onder de brug van de Kwatrechtstraat uit, de Aarschotstraat rechts in te draaien en dan de eerste links te nemen. Eens boven rij is het wat draaien en keren tot je op het parcours van de Kruidtuinlaan komt.


Weidestraat, overlopend in Bergopstraat

Maar de strafste klim komt laatst. Als je uit de garage van het Ministerie komt (Volksstraat) steek je de AlbertII-laan over en ga je steeds rechtdoor, de berg op. 600 Meter tegen 6,5%, met het laatste stuk (de Bergopstraat) aan 12,5. Veel klimplezier!

Labels: , ,

maandag, augustus 13, 2007

gezonder door de fiets


De VUB zoekt nog mensen in het kader van een (vervolg)onderzoek naar de gezondheidseffecten van het fietsen (naar het werk). Meer info is hier terug te vinden. De vragenlijst kun je hier invullen.

woensdag, augustus 01, 2007

loopbrug voor fietsers en voetgangers

Deze mail zat vanmorgen in mijn mailbox

op de foto zie je de loopbrug op 1/08/07 om 16u15

Deze morgen is de firma INTERBUILD (KBC-project) gestart met de aanleg van een loopbrug voor fietsers en voetgangers nabij onze uitrit.

Deze loopbrug is noodzakelijk voor de nakende werken aan een nieuwe, ondergrondse fietstunnel die, in de toekomst, het provincieplein verbindt met de nieuwe fietsenparking NMBS op niveau -1 in het KBC-project.

Eén en ander betekent dat het huidige fiets- en voetpad, naast de betonconstructie van onze uitrit, verdwijnt (wordt uitgegraven) en dat de toegang, vanuit de richting station, via een tijdelijke loopbrug voor voetgangers en fietsers geregeld wordt.

Deze loopbrug (breedte : +/- 2 meter) wordt opgetrokken in stellingmateriaal, voorzien van de nodige anti-slipvloer en een tweezijdige leuning.

De toegang tot de ondergrondse fietsenstalling van het provinciehuis blijft in principe ongewijzigd, hoewel ze enigszins anders benaderd zal moeten worden :

- komende van de richting station : u loopt/rijdt naast de loopbrug (kant KBC-werf) tot aan de uitrit (hoek betonwand uitrit), waar een uitsparing voorzien werd in de stelling onder de loopbrug. Vervolgens kan u naar beneden stappen/fietsen via het bestaande voetpad van onze uitrit. U loopt/rijdt dus onder de loopbrug door, tussen de peilers van de stelling. Aan de kant van de wegenis van de uitrit wordt eveneens een leuning voorzien die het fietsverkeer zal scheiden van het auto- en vrachtverkeer.

- komende van de Tiensepoort : u loopt/rijdt met de fiets over de nieuwe loopbrug richting station. Vervolgens, aan de voet van de loopbrug, draait u om en volgt de hierboven beschreven weg.

Deze nieuwe verkeerssituatie (voorgesteld door Interbuild en goedgekeurd door de Leuvense politie, Stad Leuven en provinciebestuur) zet wel aan tot de nodige voorzichtigheid :

- de loopbrug (met tweerichtingsverkeer) is smaller dan het huidige fiets- en voetpad;
- er zijn twee hellingen voorzien (kant provincieplein - kant station);
- het in - en uitrijden, per fiets, naar niveau -1 (fietsparking) van het provinciehuis blijft grotendeels behouden maar noopt ook tot voorzichtigheid : best dat dit (smallere) traject te voet, met de fiets aan de hand, afgelegd wordt.

Duurtijd van deze werken : tot 30 september 2007.
Reken veiligheidshalve enkele weken extra voor dit tijdelijk ongemak.