woensdag, augustus 01, 2007

loopbrug voor fietsers en voetgangers

Deze mail zat vanmorgen in mijn mailbox

op de foto zie je de loopbrug op 1/08/07 om 16u15

Deze morgen is de firma INTERBUILD (KBC-project) gestart met de aanleg van een loopbrug voor fietsers en voetgangers nabij onze uitrit.

Deze loopbrug is noodzakelijk voor de nakende werken aan een nieuwe, ondergrondse fietstunnel die, in de toekomst, het provincieplein verbindt met de nieuwe fietsenparking NMBS op niveau -1 in het KBC-project.

Eén en ander betekent dat het huidige fiets- en voetpad, naast de betonconstructie van onze uitrit, verdwijnt (wordt uitgegraven) en dat de toegang, vanuit de richting station, via een tijdelijke loopbrug voor voetgangers en fietsers geregeld wordt.

Deze loopbrug (breedte : +/- 2 meter) wordt opgetrokken in stellingmateriaal, voorzien van de nodige anti-slipvloer en een tweezijdige leuning.

De toegang tot de ondergrondse fietsenstalling van het provinciehuis blijft in principe ongewijzigd, hoewel ze enigszins anders benaderd zal moeten worden :

- komende van de richting station : u loopt/rijdt naast de loopbrug (kant KBC-werf) tot aan de uitrit (hoek betonwand uitrit), waar een uitsparing voorzien werd in de stelling onder de loopbrug. Vervolgens kan u naar beneden stappen/fietsen via het bestaande voetpad van onze uitrit. U loopt/rijdt dus onder de loopbrug door, tussen de peilers van de stelling. Aan de kant van de wegenis van de uitrit wordt eveneens een leuning voorzien die het fietsverkeer zal scheiden van het auto- en vrachtverkeer.

- komende van de Tiensepoort : u loopt/rijdt met de fiets over de nieuwe loopbrug richting station. Vervolgens, aan de voet van de loopbrug, draait u om en volgt de hierboven beschreven weg.

Deze nieuwe verkeerssituatie (voorgesteld door Interbuild en goedgekeurd door de Leuvense politie, Stad Leuven en provinciebestuur) zet wel aan tot de nodige voorzichtigheid :

- de loopbrug (met tweerichtingsverkeer) is smaller dan het huidige fiets- en voetpad;
- er zijn twee hellingen voorzien (kant provincieplein - kant station);
- het in - en uitrijden, per fiets, naar niveau -1 (fietsparking) van het provinciehuis blijft grotendeels behouden maar noopt ook tot voorzichtigheid : best dat dit (smallere) traject te voet, met de fiets aan de hand, afgelegd wordt.

Duurtijd van deze werken : tot 30 september 2007.
Reken veiligheidshalve enkele weken extra voor dit tijdelijk ongemak.

1 Comments:

Blogger Kato said...

Ik ben vanavond voor de eerste keer over de nieuwe loopbrug gestapt. De hellingen zijn toch wel redelijk steil, zeker die langs de kant van het station. Over de antislip-vloer heb ik ook wel lichtjes mijn twijfels, als het regent ga ik mij voor alle zekerheid toch maar goed vasthouden. Ik hoop dat het uiteindelijk allemaal de moeite loont want als fietser/voetganger vanaf de Tiensepoort naar het station hebben we nu toch al een hele reeks ongemakken (fietsenstalling een eind verder, geen rechtstreekse toegang meer naar perron 1, modder als het regent) te verduren.

donderdag, augustus 02, 2007 7:48:00 p.m.  

Een reactie posten

<< Home