donderdag, november 27, 2008

Klachten over fietsenstalling blijven

De vele klachten over de nieuwe, ondergrondse fietsparkeergarage aan het station in Leuven, blijven aanhouden. Ook de Fietsersbond is bezorgd. «Het is er ronduit gevaarlijk en je moet er vaak een kwartier stappen naar een plaats.»
«Ik wil niet alleen negatief zijn», zegt Wouter Florizoone van de Leuvense Fietsersbond. «Het type stalling is heel goed en er is ook voldoende ruimte voor extra brede en lange fietsen. Dat zijn pluspunten. Maar de inrichting van de parking blijft toch een serieus minpunt. Ze is vooral heel lang, en daardoor moet je voor een vrij plaatsje soms een kwartier stappen - want fietsen mag niet in de parking - tot helemaal achteraan. Vooral sinds de start van het academiejaar staan de eerste rijen steevast vol. Wat meer controle is daar op zijn plaats. Ik vind ook dat men kordater mag optreden tegen mensen die erg gehaast zijn en hun fiets toch ergens tussen proppen. Daar waar het niet mag. Een tweede probleem is de toegang tot de stalling. Wij blijven erop hameren dat de situatie aan de Tiensevest erg gevaarlijk is voor fietsers. Komende van de Maria Theresiastraat en het stationsplein moeten ze een stukje in de verboden richting rijden om de parking te bereiken. Dat klopt niet. Onder het verbodsbord heeft een tijdje een plaatje 'uitgezonderd fietsers' gehangen. Maar dat is inmiddels weer weg. Een derde probleem doet zich pas voor, sinds er meer auto's de parking onder de KBC-gebouwen moeten indraaien. De chauffeurs worden daar geconfronteerd met een constante stroom van voetgangers en fietsers. Gevolg: agressief gedrag en gewurm van auto's tussen de zwakke weggebruikers door.»

Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) is het niet eens met de kritieken. «Wij vinden de situatie helemaal niet gevaarlijk op de Tiensevest. En de fietsers gaan er half februari zelfs nog meer ruimte krijgen, als de hekken voor de bouwwerken van het nieuw bankgebouw weg kunnen.» (bron: Het Laatste Nieuws - 27/11/08)