maandag, april 21, 2008

Leuvens' fietsfeest anno 2008

Alle info over het Leuvense fietsfeest dat deze zondag 27 april doorgaat in zowel de Minderbroederstraat (voormiddag) als op het Ladeuzeplein (namiddag) kun je terugvinden door op bovenstaande affiche te klikken.

dinsdag, april 15, 2008

routeplanner voor fietsers

Een website die alle knooppunten weet liggen en die voor jou de route uitstippelt en automatisch de afstand calculeert. Hoe? Je klikt het beginpunt aan van de route (bijv. knooppunt dichtst bij je thuis) en het eindpunt en je krijgt automatisch een lijstje met alle knooppunten en de afstand. Kan je makkelijk uitprinten en op je bovenste fietsbuis plakken ;-)
Ik heb wel gezien dat er tussen Brussel en Leuven nog wel wat werk is voor het aan(in)geven van routes. Bert: werk aan de winkel !

maandag, april 14, 2008

'Geen plaats voor fiets'

HERENT - Bruno Van Weverenbergh rijdt een slordige 15.000 kilometer per jaar met de fiets. Elke dag gaat hij met de fiets naar het werk, van Herent naar Zaventem. 'In Herent, maar eigenlijk in heel Vlaams-Brabant, worden fietspaden in straatstenen aangelegd. Dat is geen goed materiaal want na een tijdje liggen die schots en scheef', stelt hij vast. 'Vaak lijken de fietspaden aangelegd of ontworpen door mensen die weinig voeling hebben met de noden van fietsers.' Als de gemeente investeert in fietspaden, worden die niet altijd even goed onderhouden. 'Dat is toch zo in de Karrestraat', meent Bruno. 'Aan het begin van de straat is er een fietspad dat zich tussen twee hagen door wringt. In de zomer zijn de hagen zo dik dat je er amper tussen kan met de fiets. Terwijl de Karrestraat een rustige straat is en er eigenlijk geen fietspad hoeft te zijn.' Tijdens zijn dagelijkse tocht naar de werkplek, stoort de fervente fietser zich nog aan andere hindernissen. 'Je kan van Herent via het hst-pad richting Zaventem, maar er werden kansen gemist. Waar het traject de bruggen kruist, moet de fietser het autoverkeer kruisen. Het was veel eenvoudiger om het fietspad meteen onder de brug te leggen, maar daar werd geen rekening mee gehouden tijdens de hst-werken tussen Herent en Zaventem.'
(Bron : BCZ- Het Nieuwsblad Leuven - 12.04.2008)
zeer herkenbaar voor LBL-ers ;-)

vrijdag, april 11, 2008

niet te missen afspraak op 18 mei

Zondag 18 mei is het voor de tweede maal BicyCity. De grootste fietsmanifestatie van het jaar vertrekt vanuit alle hoeken van het land en rijdt de hoofdstad binnen via de autosnelweg. Brussel wordt het grootste fietspad van België! Het feestelijke peloton rijdt «voor een fietsende stad» en eist daarmee een echte plaats op voor de fiets in onze steden. BicyCity luidt het begin van de Fietsweek DringDring in.
In Leuven wordt er vanaf 9u aan Leuven-station verzameld om daarna in groep en onder politiebegeleiding via Egenhoven, Duisburg tot aan Jesus-Eik te fietsen, waar we de autosnelweg een heel eind opfietsen tot in centrum Brussel. Rond 16u wordt er teruggefietst richting Leuven via de route langs Zaventem, Kortenberg, Erps-Kwerps, Veltem, Herent tot aan de Vaartkom in Leuven. Meer info op het nr. 0485-345070 en op www.bicycity.be waar de volledige route van Leuven tot in Brussel te vinden is. Aansluiten onderweg is natuurlijk ook mogelijk !

Groene fietsoase langs de vest

Groene fietsoase langs de vest

4Leuven Geldenaaksevest

Het door hagen en bomen omzoomde fietspad dat begint aan de Leuvense Parkpoort, is een heerlijk rustpunt midden in de gekte van de ring rond Leuven. De strook voor de zwakke weggebruikers is een groene strook met bomen en banken die heel wat rust geeft langs de drukke ring. Niet alleen fietsers, ook voetgangers hebben hun eigen brede strook. Afgescheiden van de weg door een volle haag. Als de zon door de wolken priemt, fietsen er meteen gezinnetjes voorbij, laten mensen er hun honden uit en vlammen de skaters van het skatepark aan de Philipssite vrolijk het fietspad op met hun boards. De redactie van Het Nieuwsblad koos er bewust voor om de fietspaden van Vlaams-Brabant en Brussel als één geheel te zien, gezien de geografische ligging. Voor de fietser heeft het geen belang wie bevoegd is voor de weg waar hij of zij over rijdt. Een Brusselse kassei is even onaangenaam als een Vlaams-Brabantse. (lch)

donderdag, april 10, 2008

Leuvense lezersbrief...

Aan: De burgemeester van Leuven

De schepenen van Leuven
De gemeenteraadsleden van Leuven
Kopie: de heer Etienne Schouppe, Staatssecretaris van Mobiliteit
Kopie: mevrouw Kathleen Van Brempt, Minister van Mobiliteit
Kopie: de federale en Vlaamse Ministers van Milieu
Deze kopieënlijst is niet uitputtend.

Mijn ref: Bevolking Buitenspel 8
Kessel-Lo, 6 april 2008

Geachte heer, geachte mevrouw,

Via zowat elk nationaal nieuwsmedium van 11-3-'08 hebt u informatie gekregen over een VITO-onderzoek naar ultrafijn stof. Het meest opvallende hierbij was dat één enkele busdoorgang in een straat vol met personenwagens de lokale fijnstofconcentratie dramatisch verhoogde, in casu van 50.000 naar 250.000 partikels/cm³ in de Brusselse Wetstraat, en dat men zelfs in een auto niet aan deze vervuiling ontsnapt.
Ultrafijn stof heeft de eigenschap, rechtstreeks in de bloedbaan, de longblaasjes en zelfs de hersenen door te dringen.
VITO verwoordt de consequenties als volgt: "Kies (als verkeersdeelnemer) voor openlucht als het kan, tenzij er een bus voorbij rijdt natuurlijk, dan krijg je weer de volle laag".

Leuven-centrum is al zeer goed bekend met overlast van bussen. Het kreunt eronder:
1. onmiddellijk fysiek gevaar voor de fietsers - die hun traject met dat van de bussen moeten delen - door hun breedte, lengte, snelheid en het rijgedrag van hun chauffeurs,
2. vervuiling van gebouwen door roet, overbelasting van het wegdek (scheuren in het asfalt, verbrijzelde klinkers en plaveien) en beschadiging van gebouwen door trillingen,
3. zeer ernstige lawaaihinder,
4. bijzonder ernstige luchtverontreiniging bij hun doorgang door het centrum, die gekenmerkt wordt door een opeenvolging van zwaar accelereren en al even zwaar in de remmen gaan.

Aan het aspect luchtverontreiniging voegen de bevindingen van VITO een bijzonder alarmerende nieuwe dimensie toe.
Elk van deze effecten is bovendien recht evenredig met het aantal bussen.
Met 3000 (drieduizend) doorgangen door Leuven heeft dit bussenaantal hallucinante proporties bereikt. In Leuven-centrum komt er altijd een bus voorbij. Vóórdat de rook van de vorige weggetrokken is, komt de volgende er al aan. Probeer zo maar eens acceptabele lucht voor je longen te vinden; geen beginnen aan.

Tot overmaat van ramp blijkt een roetfilter hier niets aan te verhelpen. Het heeft zelfs de neiging, de ultrafijnstofconcentratie te verhogen.
De modernisering van het bussenbestand van De Lijn met roetfilters en Euro 4 en zelfs Euro 5 bussen is dus geen reden om er een welwillender houding tegenover aan te nemen.

Zelfs zonder dit ultrafijnstof-verhaal waren er al redenen genoeg om een decimering van het aantal busdoorgangen door Leuven-centrum door te voeren.
Sinds 11 maart weet nu iedereen - en niet alleen de specialisten - eens te meer dat de enige reden om ondanks het bestaan van goede alternatieven grote aantallen zware dieselvoertuigen door drukke bevolkingscentra te sturen, een misprijzen voor de gezondheid van deze bevolking is.

Fietsers kunnen voor het hoofdtraject van station tot stadshart slechts de hoofdbusdoorgangsas, de Bondgenotenlaan, nemen. Alternatieven, voor zover deze er al waren, zijn hen ontnomen.
Voor de Brusselsestraat is er zelfs geen alternatief, ook niet voor voetgangers.

Van De Lijn moet men geen enkele beleidswijziging verwachten n.a.v. de resultaten van genoemd onderzoek, of van welk onderzoek of welke overweging dan ook. Dat zij niet nog méér bussen door het centrum stuurt komt slechts doordat Leuven oververzadigd is en zij zich in haar eigen bussen vastrijdt.
De Lijn kent maar één ding: omzet (= "succes").
Tot welke aberraties dit leidt leert ons haar recente campagne "Nat Gat". Deze campagne wil fietsers ervan overtuigen bij regenweer niet de fiets maar de bus te nemen. Met dit doel wijst zij de fietsers op de minder leuke aspecten van fietsen in de regen.
Door onaangename neveneffecten van milieuvriendelijk vervoer te accentueren hoopt men nieuwe klandizie aan te boren en uiterst milieuvriendelijk vervoer te vervangen door - zwaar gesubsidieerd - milieu-onvriendelijk vervoer.
Het aantal bussen moet op deze aangezwengelde vervoersvraag uiteraard aangepast worden dus er moet weer aangekocht worden. De basismobiliteit moet immers gegarandeerd worden… Vlaanderen betaalt met geld én milieu. En als de zon schijnt rijden die bussen leeg rond en vervuilen zelfs zonder dat daar iets nuttigs tegenover staat.

Sinds 29 april 2004 weten we bovendien dat De Lijn het laten overstappen van buspassagiers immoreel vindt. Zij moeten zonder overstappen van hun opstapplaats naar het stadshart gevoerd worden met de bekende gevolgen: elke bus naar Leuven rijdt ook door Leuven-centrum om de passagiers voor hun winkeldeur af te leveren.
Dit is geen basismobiliteit meer maar door de gemeenschap met veel geld én gezondheid betaald luxevervoer. Van immoraliteit gesproken…

Men moet inderdaad goed beseffen dat busvervoer helemaal geen milieuvriendelijk vervoer is. Het lenigt vervoersnoden, ook voor hen die geen of slechts zeer ongunstige alternatieven hebben en is dus zinvol.
Maar in het belang van de volksgezondheid en de economie moet er zuinig mee omgesprongen worden en het mag al helemaal niet in concurrentie treden met elektrisch vervoer of fietsers.
Aberraties zoals de overrompeling-annex-vergiftiging van het piepkleine maar zeer drukbevolkte centrum van Leuven met duizenden bussen geven aan dat de zaak uit de hand aan het lopen is.

Er moet bijgevolg opgetreden worden. Alleen al in het belang van de volksgezondheid.
Het alternatief voor Leuven is voorhanden: veel minder bussen door het centrum, veel meer bussen via de ring. Wat meer overstappen en wie weet, wat meer stappen of - godbetert - fietsen.
Als men in Leuven de fietsers tot stappen kan dwingen, mag men buspassagiers hier ook wel toe uitnodigen in het belang van het milieu en de volksgezondheid.
Wie dit niet kan of wil moet dan maar een paar minuten wachten op centrumvervoer.

Centrumvervoer, dat maximaal 30 rijdt, ziet er overigens heel anders uit dan een bus van De Lijn: is licht en kan een lichte motor hebben die weinig vervuilt - bij voorkeur hybride - en rijdt, accelereert en remt veel minder agressief. Het maakt veel minder lawaai, rijdt minder kapot en vormt minder gevaar voor andere weggebruikers. Men zou híeraan beter geld uitgeven i.p.v. aan steeds meer en zwaardere bussen om meer fietsers te vervoeren.

De Leuvense fietsers, maar eigenlijk allen die zich in Leuven ophouden, mogen van het Leuvens stadsbestuur op korte termijn initiatieven verwachten om de overlast door de bussen van De Lijn tot een enigszins acceptabel niveau terug te brengen.

Leuven heeft waarschijnlijk geen kraantje om de bussenstroom door het centrum naar willekeur af te knijpen. Maar waar een wil is, is altijd een weg. De juiste ingesteldheid - mentaliteit zo u wil, goede relaties, overtuigingskracht en wat inventiviteit doen soms wonderen.
Met een burgemeester en twee schepenen voor mobiliteitsplanning, een schepen voor mobiliteit plus een schepen voor milieu en duurzame ontwikkeling, én de stevige voet binnen bij De Lijn, moet dit lukken.
Leuven is het aan zijn bevolking verplicht.

De Bondgenotenlaan blijkt sinds kort deel uit te maken van een fietsroutenetwerk. Laten we dit maar een geval van uit de hand gelopen galgenhumor noemen.

Met lijdzame groeten,

Karel de Graaff
Domeinstraat 76/1
3010 Kessel-Lo

fietsonderzoek

SHAPES is een interdisciplinair project rond het verband tussen fietsen en volksgezondheid. Door gebruik te maken van de avanceerde technieken in drie verschillende disciplines en ze te combineren in analyses, experimenten en metingen worden de resultaten geïntegreerd tot een bruikbaar geheel voor beleidsmakers in verschillende domeinen (transport en volksgezondheid). De belangrijkste doelstelling is een systematische vergelijking te maken van alle vrijwillige en onvrijwillige gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de substitutie van de auto door de fiets in het dagelijks pendelverkeer (ongevallen, letsels, (gebrek aan) lichaamsbeweging en blootstelling aan luchtvervuiling). De studie zoekt nog fietsers voor deelname aan het onderzoek.
Je kunt je aanmelden op de website van Shapes (www.shapes-ssd.be).

woensdag, april 09, 2008

piek in de meldingen

Het Meldpunt Fietspaden van de Vlaamse overheid krijgt de laatste tijd opvallend meer meldingen te verwerken. Tot voor kort ontving het meldpunt een vijftal klachten per dag. Dat is de laatste tijd opgelopen tot zo’n twintig per dag.
Dat zegt Jan Pelckmans, Vlaams fietsmanager en coördinator van het fietspadenmeldpunt. Volgens Pelckmans speelt de artikelenreeks in Het Nieuwsblad rond fietspaden een rol in de piek van het aantal meldingen.
Het Meldpunt Fietspaden (www.meldpuntfietspaden.be) van de Vlaamse overheid bestaat sinds 1 oktober 2007. Via het meldpunt kunnen weggebruikers klachten melden. Die worden doorgestuurd naar de wegbeheerders. Die staan in voor de behandeling van de meldingen.
Op iets meer dan een half jaar tijd ontving het meldpunt 1.175 reacties. Amper drie weken geleden stond de teller nog op 831 meldingen. Dat betekent dat er op korte tijd 344 meldingen zijn bijgekomen. "We zitten nu aan zo’n 20 meldingen per dag", aldus Pelckmans.
Het overgrote deel van de meldingen hebben te maken met de staat van het wegdek (65,4 pct). Andere klachten gaan over de verkeerssignalisatie (23,6 pct), hinder (20,9 pct) en wegenwerken (9,6 pct).
Onder de provincies is Antwerpen koploper in het aantal meldingen (461 of bijna 40 pct). Daarna volgen Oost-Vlaanderen (278), Vlaams Brabant (244 meldingen), West-Vlaanderen (135) en Limburg (57).
De toename van het aantal meldingen bij het fietspadenmeldpunt, is volgens Pelckmans zeker deels te verklaren door de aandacht die de fietspadenproblematiek recent krijgt in de media, met name in het fietspadenrapport van de krant Het Nieuwsblad. (bron DS - BVB - 9/4/8)

Nog werk aan de winkel in fietsstad bij uitstek

Leuven Fietsersbond en stadsbestuur zijn het eens

Koen Kempenaers (Leuvense Fietsersbond) en schepen Dirk Robbeets (SP.A) zijn het eens. Fietspaden kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Daarom niet meer fietspaden, wel betere. Op termijn moeten de bussen uit het centrum van de stad.

'Ik zie vaak mensen roekeloos over het stationsplein fietsen. Ze negeren drie verbodsborden' Schepen Dirk Robbeets

Stef Telen De schier eindeloze rij overladen fietsenstallingen aan het station heeft plaats gemaakt voor nieuwe administratieve gebouwen. Maar toch. Waar je ook komt langs Leuvense pleinen of wegen, overal kom je fietsen tegen. 'Ik denk niet dat Leuven meer fietsen per inwoner telt dan andere Vlaamse steden. Maar wel zijn er meer mensen die hun fiets effectief gebruiken', meent Koen Kempenaers van de Leuvense Fietsersbond. 'Maar dat betekent niet automatisch dat Leuven ook een fietsvriendelijke stad is', zegt hij. 'Laat me zeggen dat de doorsnee automobilist in Leuven een fietsvriendelijke reflex heeft. Ook de politie is afgestapt van een repressief beleid dat pesterig overkwam bij vele fietsers en kiest nu voor preventieve maatregelen. Helemaal ideaal zou zijn als er meer agenten de fiets zouden gebruiken. Dat zou hen nog meer tot een aanspreekpunt maken.' Maar het beleid heeft wel nog een hele weg heeft af te leggen. 'Dat blijkt bijvoorbeeld bij openbare werken. Daar is blijkbaar nog geen reflex om goede oplossingen voor de fietsers te zoeken. Zo moeten we soms veel te ver omrijden om op hetzelfde punt te komen of bijzonder moeilijke constructies gebruiken, zoals destijds aan het Provinciehuis', zegt Kempenaers. 'Er is een verschil tussen een goede oplossing en een veilige oplossing', antwoordt schepen Dirk Robbeets. 'De verkeerspolitie, die met ons alternatieve routes opstelt tijdens werken, geeft de fietsers niet altijd gelijk. Het is niet omdat de fietsers zeggen dat ze ergens kunnen doorrijden, dat dat ook meteen een veilige oplossing is voor alle weggebruikers.' Kempenaers geeft wel toe dat Leuven als fietsstad op de goede weg is. Zo juicht hij de inspanningen toe voor meer fietsenstallingen en fietscorridors. 'We volgen een meerjarenplan maar ik moet toegeven dat dat niet altijd even vlot verloopt. We werken al een tijdje aan de doortrekking van het Jan Vranckxpad tot de Diestsesteenweg. Het gaat om een volledig gescheiden veilig fietspad dat ver van de openbare weg blijft. Maar het probleem is dat het pad door een aantal gigantische en niet eens goed onderhouden tuinen moet. Dan komt een typische Belgische reflex bovendrijven. Mooie fietspaden, akkoord, maar niet op mijn eigendom', zegt Robbeets. 'Daarnaast leveren we veel inspanningen voor extra fietsenstallingen. Er komen bewaakte parkings aan het Martelarenplein, de Kop van Kessel-Lo en het Fochplein. Ook in de straten en op de pleinen plaatsen we stallingen. Maar ook dan is er commentaar. Zo schreef iemand dat hij geen stalling voor zijn deur wil omdat ze de waarde van zijn woning omlaag zou trekken. Kom zeg.' Opvallend is dat de Leuvense Fietsersbond niet pleit voor bijkomende fietspaden. 'Fietspaden kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Als die aan een gevaarlijke straat liggen is de effectieve verhoging van de veiligheid beperkt. Voor ons is de kwaliteit van de fietsomgeving en van de bestaande fietspaden en wegen veel belangrijker. Zo zijn er nog heel wat straten waar de fietspaden er erbarmelijk bijliggen of waar voor verkeerd materiaal is geopteerd. Er worden nog teveel straatstenen en losse tegels gebruikt.' 'We pleiten ervoor om van het station hét mobiliteitscentrum, ook voor fietsers, te maken. Dat kan met veilige fietsverbindingen in beton en asfalt op de hoofdassen: Bondgenotenlaan, Naamsestraat en Tiense- en Brusselsestraat', zegt Kempenaers. 'We streven naar een algemene invoering van de zone-30 in de hele binnenstad. Woonwijken willen we dan weer zoveel mogelijk verkeersluw maken. Op termijn willen we het autogebruik in het centrum volledig ontmoedigen. En ook voor de bussen moeten we een oplossing vinden. Zeker de gelede bussen in de Brusselsestraat zijn uit de tijd. Het heeft geen zin om alle bussen door het centrum te sturen. De druk wordt te groot.' 'Maar daar moet een mentaliteitsverandering, ook bij de fietsers, tegenover staan', meent Robbeets. 'Ik zie vaak mensen roekeloos over het stationsplein fietsen. Doodleuk negeren ze drie verbodsborden. Geld helpt niet, als het gedrag onaangepast blijft.'

woensdag, april 02, 2008

fietsbellend naar de winkel

Met Belgerinkel naar de Winkel, de grootste fietscampagne van Vlaanderen komt er binnenkort weer aan. Doel van deze campagne is het stimuleren van het fietsgebruik naar de winkel. Telkens je met de fiets gaat shoppen bij een van de deelnemende handelaars krijg je een stempel op je Belgerinkel-spaarkaart. Tien stempels levert je een volle spaarkaart op.
Meer info over deze campagne is terug te vinden op de belgerinkel-site.

Rotondes onveiliger geworden voor fietsers

niet echt een verrassende vaststelling voor dagdagelijkse fietsers ;-(


Björn

BRUSSEL - Rotondes maken het wegverkeer veiliger voor zowat alle weggebruikers, behalve voor fietsers. Terwijl het aantal verkeersongevallen met gewonden in het algemeen daalt waar een rotonde wordt aangelegd, is dat voor fietsers net het tegendeel. Zij worden sneller het slachtoffer van een ongeval dan voordien. Dat blijkt uit een studie die vandaag in het tijdschrift De Verkeersspecialist verschijnt.

Voor de studie heeft De Verkeersspecialist 90 rotondes op provincie- en gewestwegen bekeken en uit de resultaten blijkt dat fietsers betrokken zijn bij één derde van de ongevallen die op rotondes gebeuren, terwijl slechts 14,6 procent van alle verplaatsingen met de fiets gedaan worden. Na de aanleg van een rotonde stijgt het aantal ongevallen met fietsers met 27 procent. Het cijfer voor de ongevallen met doden of zwaargewonden is nog alarmerender, dat stijgt met 41 tot 46 procent.

Aanliggende fietspaden

Opvallend is dat de stijging zich vooral laat voelen op één bepaald soort rotondes, namelijk die waar het fietspad net naast de rijweg ligt, de zogenaamde aanliggende fietspaden. Op die rotondes stijgen de letselongevallen met fietsers zelfs met 93 procent. Op andere rotondes, met gemengd verkeer, met een vrijliggend fietspad of met ongelijkgrondse kruisingen, is de stijging er ook maar een stuk lager. Ook rotondes die in de plaats komen voor kruispunten waar verkeerslichten stonden, kennen een duidelijke toename van het aantal ongevallen.

Dode hoek

De Verkeersspecialist ziet twee mogelijke oorzaken voor de toename van het aantal ongevallen. Zo zouden op rotondes fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer rechtstreeks met elkaar in conflcit komen. Op rotondes met een aanliggend fietspad zou vooral de zogenaamde dode hoek een belangrijke rol spelen.

Kruispunten met verkeerslichten bieden dan weer een relatief goede bescherming aan fietsers en die zijn ze kwijt op rotondes.

De resultaten van de studie kunnen het beleid voor een dilemma plaatsen, aldus De Verkeersspecialist, zeker in een regio die het fietsverkeer wil stimuleren. Daarom vindt het tijdschrift het minder raadzaam rotondes aan te leggen op plaatsen waar de veiligheid van fietsers een belangrijk aandachtspunt is.