woensdag, april 09, 2008

Nog werk aan de winkel in fietsstad bij uitstek

Leuven Fietsersbond en stadsbestuur zijn het eens

Koen Kempenaers (Leuvense Fietsersbond) en schepen Dirk Robbeets (SP.A) zijn het eens. Fietspaden kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Daarom niet meer fietspaden, wel betere. Op termijn moeten de bussen uit het centrum van de stad.

'Ik zie vaak mensen roekeloos over het stationsplein fietsen. Ze negeren drie verbodsborden' Schepen Dirk Robbeets

Stef Telen De schier eindeloze rij overladen fietsenstallingen aan het station heeft plaats gemaakt voor nieuwe administratieve gebouwen. Maar toch. Waar je ook komt langs Leuvense pleinen of wegen, overal kom je fietsen tegen. 'Ik denk niet dat Leuven meer fietsen per inwoner telt dan andere Vlaamse steden. Maar wel zijn er meer mensen die hun fiets effectief gebruiken', meent Koen Kempenaers van de Leuvense Fietsersbond. 'Maar dat betekent niet automatisch dat Leuven ook een fietsvriendelijke stad is', zegt hij. 'Laat me zeggen dat de doorsnee automobilist in Leuven een fietsvriendelijke reflex heeft. Ook de politie is afgestapt van een repressief beleid dat pesterig overkwam bij vele fietsers en kiest nu voor preventieve maatregelen. Helemaal ideaal zou zijn als er meer agenten de fiets zouden gebruiken. Dat zou hen nog meer tot een aanspreekpunt maken.' Maar het beleid heeft wel nog een hele weg heeft af te leggen. 'Dat blijkt bijvoorbeeld bij openbare werken. Daar is blijkbaar nog geen reflex om goede oplossingen voor de fietsers te zoeken. Zo moeten we soms veel te ver omrijden om op hetzelfde punt te komen of bijzonder moeilijke constructies gebruiken, zoals destijds aan het Provinciehuis', zegt Kempenaers. 'Er is een verschil tussen een goede oplossing en een veilige oplossing', antwoordt schepen Dirk Robbeets. 'De verkeerspolitie, die met ons alternatieve routes opstelt tijdens werken, geeft de fietsers niet altijd gelijk. Het is niet omdat de fietsers zeggen dat ze ergens kunnen doorrijden, dat dat ook meteen een veilige oplossing is voor alle weggebruikers.' Kempenaers geeft wel toe dat Leuven als fietsstad op de goede weg is. Zo juicht hij de inspanningen toe voor meer fietsenstallingen en fietscorridors. 'We volgen een meerjarenplan maar ik moet toegeven dat dat niet altijd even vlot verloopt. We werken al een tijdje aan de doortrekking van het Jan Vranckxpad tot de Diestsesteenweg. Het gaat om een volledig gescheiden veilig fietspad dat ver van de openbare weg blijft. Maar het probleem is dat het pad door een aantal gigantische en niet eens goed onderhouden tuinen moet. Dan komt een typische Belgische reflex bovendrijven. Mooie fietspaden, akkoord, maar niet op mijn eigendom', zegt Robbeets. 'Daarnaast leveren we veel inspanningen voor extra fietsenstallingen. Er komen bewaakte parkings aan het Martelarenplein, de Kop van Kessel-Lo en het Fochplein. Ook in de straten en op de pleinen plaatsen we stallingen. Maar ook dan is er commentaar. Zo schreef iemand dat hij geen stalling voor zijn deur wil omdat ze de waarde van zijn woning omlaag zou trekken. Kom zeg.' Opvallend is dat de Leuvense Fietsersbond niet pleit voor bijkomende fietspaden. 'Fietspaden kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Als die aan een gevaarlijke straat liggen is de effectieve verhoging van de veiligheid beperkt. Voor ons is de kwaliteit van de fietsomgeving en van de bestaande fietspaden en wegen veel belangrijker. Zo zijn er nog heel wat straten waar de fietspaden er erbarmelijk bijliggen of waar voor verkeerd materiaal is geopteerd. Er worden nog teveel straatstenen en losse tegels gebruikt.' 'We pleiten ervoor om van het station hét mobiliteitscentrum, ook voor fietsers, te maken. Dat kan met veilige fietsverbindingen in beton en asfalt op de hoofdassen: Bondgenotenlaan, Naamsestraat en Tiense- en Brusselsestraat', zegt Kempenaers. 'We streven naar een algemene invoering van de zone-30 in de hele binnenstad. Woonwijken willen we dan weer zoveel mogelijk verkeersluw maken. Op termijn willen we het autogebruik in het centrum volledig ontmoedigen. En ook voor de bussen moeten we een oplossing vinden. Zeker de gelede bussen in de Brusselsestraat zijn uit de tijd. Het heeft geen zin om alle bussen door het centrum te sturen. De druk wordt te groot.' 'Maar daar moet een mentaliteitsverandering, ook bij de fietsers, tegenover staan', meent Robbeets. 'Ik zie vaak mensen roekeloos over het stationsplein fietsen. Doodleuk negeren ze drie verbodsborden. Geld helpt niet, als het gedrag onaangepast blijft.'

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

I really enjoyed this post. You write about this topic very well. There are many cherished moments in life, why not wear a beautiful dress! When looking back on special memories of your child wearing a gorgeous dress, it will make a fond memory.

aroma essential oils

vrijdag, april 08, 2011 12:51:00 a.m.  

Een reactie posten

<< Home