woensdag, maart 26, 2008

fietsen goed voor de economie

Wie in plaats van de auto de fiets neemt, houdt geld over om aan andere zaken te besteden. Volgens een Oostenrijkse studie heeft bevordering van het fietsverkeer dan ook een gunstige invloed op de werkgelegenheid.
Prof. Dr. Karl Steininger van de universiteit Graz rekende als onderdeel van een omvangrijke milieustudie door wat het effect zou zijn als in vijf jaar tijd 360 miljoen euro in de fiets zou worden geïnvesteerd in Oostenrijk. Dat zou leiden tot een verdubbeling van het fietsgebruik. Daardoor zou het autoverkeer met 5 procent afnemen en het ov met 8 procent. De totale CO2-emissie zou met 2,5 procent teruglopen.
De economische effecten zouden positief uitpakken. Een en ander zou leiden tot minder uitgaven voor de auto, in totaal zo'n €190 miljoen, en voor het ov €41 miljoen. Per saldo zou er €170 miljoen overblijven om aan andere zaken te besteden. Omgerekend levert dat zo'n 1300 personenjaren werkt op, zo becijferde Steininger. Daarin is ook het banenverlies verdisconteerd als gevolg van bijvoorbeeld minder werkgelegenheid in oliesector, de garages, de verzekeringsbranche, enzovoort.
Steininger rekende ook de effecten van een aantal andere maatregelen door, zoals uitbouw van het ov, snelheidslimieten en rekeningrijden. Alleen dat laatste levert een substantieel grotere CO2-reductie op, met als nadeel dat zo'n maatregel ook van invloed is op het inkomensbeleid. Bij bevordering van het fietsverkeer speelt dat veel minder. (bron artikel : fietsberaad.nl)