woensdag, januari 23, 2008

Fietsenparking onder kantorencomplex KBC

6000m² voor 5000 fietsen

Het KBC-kantorencomplex is ruim 300 meter lang en bijna 30 meter breed.
Het complex bestaat uit vijf afzonderlijke gebouwen, die samen op één doorlopende glazen sokkel staan. Onder de glazen sokkel is een fietsenparking ondergebracht. Langs de spoorzijde verspringt de sokkel een halve verdieping naar beneden zodat hij op hetzelfde niveau komt als de sporen en zo rechtstreeks daglicht krijgt. Treinreizigers kunnen meteen van de fietsenparking naar de sporen en omgekeerd.

De fietsenparking heeft plaats voor 5000 fietsen en 150 bromfietsen.
Fietsers kunnen op drie plaatsen in- en uit:
1) Op de kop van het complex, aan de kant van het Martelarenplein.
2) In het midden van het complex, deze inrit sluit rechtstreeks aan op het fietspad langs de Tiensevest.
3) Op de kop van het complex aan de kant van het provinciehuis. Deze sluit aan op de bestaande uitgang van de parking van het provinciehuis.
Door de verschillende in- en uitritten, wordt vermeden dat fietsers de wandelpromenade zullen gebruiken.

Bron: KRAS, Personeelsblad van de provincie Vlaams-Brabant