donderdag, december 06, 2007

fietsklachten kunnen terecht

De Vlaamse overheid ging deze maand online met het Meldpunt Fietspaden. Dit is een website waar u knelpunten op fietsvoorzieningen langs wegen kunt signaleren in de vijf Vlaamse provincies (jammer dat we dit in Brussel nog niet kunnen doen). Situaties die gevaarlijk zijn voor fietsers worden automatisch doorgegeven aan de bevoegde instantie, die snel kan reageren (laat ons hopen !).