woensdag, oktober 10, 2007

CO2 reductie

Een stijging in het fietsgebruik heeft vele voordelen.

Ook brengt een stijging in het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer natuurlijk een daling in het aantal autokilometers met zich mee.

En een daling in het aantal autokilometers kan een substantiële daling in de uitstoot van CO 2 met zich meebrengen. Immers, wanneer meer mensen hun auto verruilen voor de fiets om naar het werk te gaan, zullen er minder auto's op de weg zijn.


Een belangrijke bijdrage aan Kyotoverdrag De fiets kan de CO2-uitstoot van het verkeer met zes procent laten dalen. Dat blijkt uit een berekening van de Nederlandse Fietsersbond en het Milieu- en Natuurplanbureau. Als alle autoritjes tot 7,5 kilometer vervangen worden door fietsritten, scheelt dat jaarlijks een uitstoot van 2,4 miljoen ton CO2. Met deze forse reductie van zes procent op de uitstoot van het autoverkeer, halen we een achtste deel van de doelstellingen van het Kyotoverdrag binnen. Dit geeft aan dat gerichte maatregelen om het fietsen te bevorderen, zeer lucratief zijn.

Fiets levert meer op dan biobrandstoffen en hybride auto's
De Nederlandse Fietsersbond keek ook naar de effecten van de huidige overheidsplannen om de verkeersuitstoot te laten dalen. Stimulering van het gebruik van biobrandstoffen levert een reductie van 2,1 miljoen ton CO2 op. Dat is minder dan de 2,4 ton bij vervanging van korte autoritten door de fiets. Een andere maatregel is het belastingvoordeel van € 6.000 bij de aanschaf van een hybride auto. Om met deze aanpak eenzelfde reductie te realiseren als met de korte ritten op de fiets, moeten er in Nederland 3,7 miljoen van deze auto's rondrijden. Dat komt neer op de helft van het Nederlandse wagenpark. De kosten: 22 miljard euro.

De fiets levert een grotere bijdrage voor het milieu en dat tegen relatief weinig kosten. Ook u kan dus op een eenvoudige wijze een positieve bijdrage aan het milieu leveren.

Deze bijdrage kadert in de "Blog Action Day van 15 oktober"
kijk ook op
http://www.blogactionday.org/