woensdag, september 05, 2007

Fietspad Provincieplein mogelijk nog dit jaar vernieuwd

Leuven

De kasseien strook van het fietspad langs de ring van Leuven ter hoogte van het Provinciehuis, wordt mogelijk dit jaar nog heraangelegd. Dat zegt gedeputeerde Julien Dekeyser (Open VLD). Niets te vroeg, want al begin 2005 maakte de dienst Stedenbouw het provinciebestuur een proces-verbaal over, waarbij de provincie verplicht werd de 'onveilige' kasseien te vervangen.

Twee en een half jaar later liggen de kasseien er nog altijd. De Leuvense Fietsersbond diende daarom in juli een klacht in. «Wij willen vermijden dat die zaak op de lange baan geschoven wordt», zegt Tony Gijbels van de Fietsersbond.

De Groen!-fractie in de provincieraad kaartte de zaak bij de deputatie aan en kreeg te horen dat de heraanleg gepland is, maar dat er nog geen juiste timing op geplakt kan worden worden. De heraanleg maakt immers deel uit van een globale herschikking van het Provincieplein. En die hangt dan weer af van de afwerking van de KBC-gebouwen tussen het station en het Provincieplein. «Maar de kans bestaat dat de kasseien nog dit jaar verdwijnen», zegt gedeputeerde Dekeyser.

(HML)