woensdag, maart 26, 2008

varieer van de auto

Binnenkort gaat opnieuw de campagne 'ik kyoto' van de Bond Beter Leefmilieu van start. Met deze campagne wil men bedrijven, overheden en organisaties aanzetten om van 5 tot 30 mei ’08 milieuvriendelijk naar het werk te pendelen. Vier weken lang sparen zij samen tonnen CO2 uit door te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend te gaan werken. Als stimulans worden er meer dan 20.000 euro aan prijzen verloot!
'ik kyoto' maakt deel uit van de Heen-en-weer-week. De slogan van de campagne ‘varieer in het verkeer’ verplicht de mensen niet om hun auto te dumpen, maar wil op een ludieke manier overtuigen om het eens op een andere manier te proberen.