vrijdag, maart 28, 2008

Red het fietspad met Het Nieuwsblad


Red het fietspad met Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad nodigt de lezers uit om massaal voorbeelden van goede, slechte of ontbrekende fietspaden in te sturen. De krant voert samen met haar lezers campagne voor een veiliger fietsverkeer.

Ja, de gemeenten en de Vlaamse overheid hebben de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Vooral langs heel wat gevaarlijke gewestwegen verschenen mooie rode lopers voor de tweewielers, in het beste geval werd er naast die strook ook een bomenrij of een ferme haag aangelegd als buffer tussen de fietser en het bedreigende autoverkeer.

Maar, er is nog heel veel werk aan de winkel. Op nog te veel plaatsen kan de fietser niet genieten van eenzelfde comfortabele infrastructuur als die van de automobilist. Eind vorig jaar ging de redactie van Het Nieuwsblad voor het eerst samenzitten over een reeks bijdragen over de fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Ze kwam tot de onthutsende vaststelling dat er nauwelijks statistische informatie bestaat over de Vlaamse fietspaden.

Veel gemeenten weten amper hoeveel en waar ze fietspaden hebben. De veiligheid en het comfort van de gezonde en milieubewuste fietser staan niet hoog op de politieke agenda.

1. 308 gemeenten, 3.080 goede en slechte voorbeelden

Het Nieuwsblad nam daarom de handschoen op. Om te kunnen inschatten hoe het met de kwaliteit van de Vlaamse infrastructuur is gesteld, deden we een beroep op al onze medewerkers in alle Vlaamse gemeenten. Zij moesten per gemeente vijf positieve en vijf negatieve voorbeelden van fietsinfrastructuur zoeken.

Gespreid over de 308 Vlaamse steden en gemeenten moet dat vanaf dinsdag 8 april leiden tot een inventaris van liefst 3.080 goede en slechte punten langs de Vlaamse wegen. Wie eigenaar is van die infrastructuur – Vlaams gewest, provinciebestuur of gemeente – maakt de redactie niet uit. Dat interesseert de gebruiker ook niet. Voor hem telt een goed of slecht fietspad, de overheden moeten hun keuken maar zodanig organiseren dat de fietser kwaliteit krijgt.

2. U lezer signaleert

Hoe meer ogen, hoe meer slechte en goede fietspaden we kunnen registreren. Meteen de start voor een tweede, uniek project. Het Nieuwsblad doet voor deze inventaris een beroep op haar rijke schatkamer van lezers. Meer dan 800.000 lezers, ook meer dan 800.000 mensen dus die dagelijks fietsen of te maken krijgen met fietsers.

Wij vragen aan u, lezer, om de volgende dagen en weken onze tipgever, onze signaalgever te worden. Meld ons waar het goed is én waar het slecht is langs Vlaamse wegen. Putten, plassen, te hoge taluds, fietspaden die op en neergaan alsof het een bergrit in de Tour is, fietspaden die vol glas en kiezel liggen,...

Alle meldingen zijn welkom. Ook die van nette fietspaden, maar met gevaarlijke oversteekplaatsen, of die op een onverantwoorde manier zijwegen kruisen. Of fietsstroken in gemeenten waar de lokale overheid er zich vlotjes vanaf heeft gemaakt met wat schilderwerk op het asfalt. Een streepjescode waarachter de fietser zich veilig moet voelen.

Hij die goed voor zijn fietsers zorgt, mag net zo goed op een toffe manier in de etalage staan. Daarom: keurige, mooie, verzorgde fietspaden of trajecten; laat maar komen.

3. Elke gemeente een rapport

De voorbeelden komen terecht op de redactie via de website www.nieuwsblad.be/fietspaden. Op die site kan niet alleen tekst worden ingestuurd, ook beeld is welkom. Foto’s, filmpjes: stuur ze maar binnen. Maak met alle inzendingen een compleet fietsfront in uw gemeente.

Het ingestuurde materiaal wordt door de online redactie van de krant verspreid op de sites van de verschillende gemeenten, zodat elke gemeente een beeld krijgt van waar het goed is en waar dringend verbetering nodig is.

Het project kreeg de naam ‘Red het Fietspad’ mee, en in samenwerking met reclamebureau TBWA werd daarvoor ook een campagne uitgewerkt, met in de zondagskrant van 30 maart een affiche. Hang deze voor uw raam of in het clubhuis en zet zo alle Vlamingen aan om zich aan te sluiten bij het fietsfront.

4. Verenigingen doen mee

Voor ‘Red het fietspad’ werkt de redactie intussen ook samen met een aantal organisaties. De Fietsersbond, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), het wielertijdschrift Grinta! en Jeugdnetwerk Vlaanderen waren bereid om hun achterban te mobiliseren. De scouts, de Chiro en de onderwijswereld werden benaderd voor medewerking, maar hebben nog niet toegezegd.

5. U voert actie met de krant

De catalogus van goede en slechte voorbeelden zal uiteindelijk leiden tot het symbolisch aanduiden van het beste en slechtste fietspad van Vlaanderen. Los van die symboliek neemt Het Nieuwsblad wel het engagement op zich om de slechte punten te blijven opvolgen en redactioneel journalistiek echt campagne te voeren rond die probleempunten. De verantwoordelijke overheden zullen aangepord worden om iets te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan zal de redactie dat aankaarten.

Doe ook mee aan onze online enquête. Wat denkt u over het fietsverkeer? De enquête werd vorige week opgestart en loopt als een trein. De actie ‘Red het Fietspad’ is daarmee een eerste hogere versnelling van een nieuwe manier van werken. Onder meer de gemeentelijke websites van de krant moeten u nog dichter bij ons brengen. U bent niet langer enkel een passieve lezer, maar ook een actieve medewerker.

En nu, fietsen maar! En kruip nadien achter de computer en stuur ons uw rapport.


Lees alles over het fietspadenrapport op www.nieuwsblad.be/fietspad


Stuur ons goede en slechte voorbeelden van fietspaden