woensdag, april 02, 2008

Rotondes onveiliger geworden voor fietsers

niet echt een verrassende vaststelling voor dagdagelijkse fietsers ;-(


Björn

BRUSSEL - Rotondes maken het wegverkeer veiliger voor zowat alle weggebruikers, behalve voor fietsers. Terwijl het aantal verkeersongevallen met gewonden in het algemeen daalt waar een rotonde wordt aangelegd, is dat voor fietsers net het tegendeel. Zij worden sneller het slachtoffer van een ongeval dan voordien. Dat blijkt uit een studie die vandaag in het tijdschrift De Verkeersspecialist verschijnt.

Voor de studie heeft De Verkeersspecialist 90 rotondes op provincie- en gewestwegen bekeken en uit de resultaten blijkt dat fietsers betrokken zijn bij één derde van de ongevallen die op rotondes gebeuren, terwijl slechts 14,6 procent van alle verplaatsingen met de fiets gedaan worden. Na de aanleg van een rotonde stijgt het aantal ongevallen met fietsers met 27 procent. Het cijfer voor de ongevallen met doden of zwaargewonden is nog alarmerender, dat stijgt met 41 tot 46 procent.

Aanliggende fietspaden

Opvallend is dat de stijging zich vooral laat voelen op één bepaald soort rotondes, namelijk die waar het fietspad net naast de rijweg ligt, de zogenaamde aanliggende fietspaden. Op die rotondes stijgen de letselongevallen met fietsers zelfs met 93 procent. Op andere rotondes, met gemengd verkeer, met een vrijliggend fietspad of met ongelijkgrondse kruisingen, is de stijging er ook maar een stuk lager. Ook rotondes die in de plaats komen voor kruispunten waar verkeerslichten stonden, kennen een duidelijke toename van het aantal ongevallen.

Dode hoek

De Verkeersspecialist ziet twee mogelijke oorzaken voor de toename van het aantal ongevallen. Zo zouden op rotondes fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer rechtstreeks met elkaar in conflcit komen. Op rotondes met een aanliggend fietspad zou vooral de zogenaamde dode hoek een belangrijke rol spelen.

Kruispunten met verkeerslichten bieden dan weer een relatief goede bescherming aan fietsers en die zijn ze kwijt op rotondes.

De resultaten van de studie kunnen het beleid voor een dilemma plaatsen, aldus De Verkeersspecialist, zeker in een regio die het fietsverkeer wil stimuleren. Daarom vindt het tijdschrift het minder raadzaam rotondes aan te leggen op plaatsen waar de veiligheid van fietsers een belangrijk aandachtspunt is.