donderdag, juni 19, 2008

superboets voor fietsers

woensdag, juni 18, 2008

fietsen voor het leven

Op zondag 22 juni gaat de 5de editie van Cycle for Life door. Zoals gebruikelijk, zal er gefietst en gewandeld worden op 7 locaties in België (waaronder Leuven), ten voordele van projecten in het kader van kanker. De vorige editie van Cycle for Life was niet alleen een sportief succes, maar de massale opkomst betekende ook een belangrijke financiële steun voor het kankeronderzoek. Samen met 6.883 wandelaars en fietsers werd er voor gezorgd dat 138.830 EUR rechtstreeks naar kankeronderzoek in België gaat.

zondag, juni 15, 2008

meer blauw op de fiets

Het was niet zo moeilijk om 5000 medestanders te vinden tegen de zgn. superboetes voor fietsers in Leuven. Ondertussen hebben ze dat streefdoel al lang gehaald en verschenen er ook nog artikels in de Leuvense editie van het Nieuwsblad; eentje om het initiatief wat meer te duiden, een ander als reactie erop.
Maar nog belangrijker dan zoveel medestanders te vinden is natuurlijk of dit eens deftig kan besproken worden binnen de muren van het Leuvense stadsbestuur en of er als goed gevolg ervan ook maatregelen kunnen komen om - inderdaad- die hoge boetes te drukken én extra inspanningen te leveren in het voordeel van de fietser. Want niet alleen studenten rijden op een tweewieler.
Mij lijkt het dat het stadsbestuur zelf veel te weinig prominent op de fiets aanwezig is. In andere Vlaamse steden hebben ze ondertussen al een tijdje agenten op de fiets, maar in Leuven bestaan ze niet (behalve enkele wijkagenten in Heverlee en Kessel-Lo).
Het zou de tegenstelling al een stukje verkleinen mocht er binnen het korps een pool zijn van agenten die zich ook per fiets zouden verplaatsen. Ze zouden zich veel beter kunnen inleven in de situatie van een fietser. Sneller kunnen inspelen op specifieke problemen voor fietsers (putten, fietsstallingen, de drukke Bondgenotenlaan, etc.) en wat tegengewicht kunnen bieden binnen de eigen politierangen als de hoogte van de boete bepaald wordt.

vrijdag, juni 13, 2008

Ciclonudista

Zin om in je adamskostuum te protesteren tegen die vieze auto's in de stad ? Kom dan op 21 juni naar het Muntplein in Brussel en join the naked bike ride ! Meer info op deze site.

dinsdag, juni 10, 2008

zo zou het iedere dag mogen zijn

Nog een staartje aan onze eigen stakingsreactie toen we met massaal met de fiets naar Brussel reden.
De poll komt uit Vacature van 31 mei 2008 ;-)

Velo-fiets minder snel gepikt

Universiteitsstad Leuven spant met lengtes voorsprong de kroon inzake fietsdiefstallen. In 2007 verdwenen er liefst 1.573 tweewielers. Toch boekt vzw Velo, zelf geregeld slachtoffer, vooruitgang in de strijd tegen de fietsdiefstallen.
De vzw Velo werd opgericht in 1995. Meer dan tien jaar later is de vzw uitgegroeid tot een paradijs voor de liefhebbers van het stalen ros. Studenten - en andere Leuvenaars - kunnen er terecht om een fiets te huren op lange termijn tegen zeer democratische prijzen.
Ook voor herstellingen kan je bij vzw Velo aan de Minderbroedersstraat terecht. De stad Leuven en de Leuvense politie zijn belangrijke partners voor de vzw. Van in het begin werd er aangedrongen op het aspect veiligheid. Uiteraard in de technische zin, maar ook qua preventie. In de universiteitsstad is het nu eenmaal eerder traditie dan misdaad om een fiets te stelen als je eigen tweewieler spoorloos verdwenen is.
Vzw Velo wil die vicieuze cirkel doorbreken, onder meer door de huurder een nieuwe fiets te geven in geval van diefstal. 'We hebben ervoor gekozen om onze fietsen heel goed te beveiligen. Elke tweewieler krijgt een plaatje met een uniek nummer', zegt Jos Vandikkelen. 'Dat plaatje kan natuurlijk worden verwijderd, maar de gaatjes voor de bouten zijn zo specifiek dat we meteen weten dat het om een fiets van Velo gaat. We graveren in elk fietskader een uniek nummer. Dat kan je laten verdwijnen met een veil, maar ook dat zie je meteen natuurlijk.'
'Dankzij onze goede samenwerking met de politie zijn de agenten perfect op de hoogte van de kenmerken van een Velo-fiets. Niet zelden vinden we een gestolen fiets terug. De huurders krijgen een stevig slot mee dat meer dan dertig euro waard is. Eigenlijk betalen ze dus voor het slot en krijgen ze er een fiets bij. Een fiets van Velo wordt minder snel gestolen dan een fiets van een particulier.'
Dat is onder meer te danken aan een bijzonder initiatief van vzw Velo. In Aarschot en Leuven werden zogenaamde fietspunten opgericht in de onmiddellijke omgeving van de treinstations. Dat is traditioneel het werkterrein van fietsdieven, maar vzw Velo heeft daar iets op gevonden. 'In de fietspunten wordt het onderhoud van fietsen georganiseerd, maar er is inderdaad meer', zegt Jos Vandikkelen.
'Velo staat sinds juli 2007 ook in voor toezicht op de fietsenstallingen. Geregeld vinden we in de struiken een kniptang of ander materiaal om aan fietssloten te prutsen. Onze medewerkers nemen dat materiaal dan mee om diefstallen te voorkomen. Ze kennen de fietsen van Velo ook heel goed, een beetje zoals een leerkracht zijn leerlingen kent. Weesfietsen van particulieren halen we er na een maand tussenuit. Daarna worden ze zes maanden bewaard, zodat de eigenaar zijn tweewieler kan komen ophalen. Komt er dan nog niemand opdagen, dan maken we er een Velo-fiets van.'
'Dankzij de patrouilles konden we vorig jaar 453 fietsen terugvinden. Vreemd, want er werden 415 fietsen van vzw Velo als gestolen aangegeven. Vermoedelijk vonden we dus ook fietsen terug die al langer geleden werden gestolen.'
'We hebben nog enkele merkwaardige cijfers: in 2005 kregen we via de politie 756 fietsen, maar in 2007 liep dat cijfer al op tot 2.050. De reden? Mensen halen hoe langer hoe minder hun fiets op, zelfs niet als ze door de politie op de hoogte worden gebracht. Dat geldt ook voor gegraveerde tweewielers.'(Bron Het Nieuwsblad - Bart Mertens)

LBL Nokia track

De volledige traditionele route Leuven - Herent - Veltem - Kortenberg - Zaventem is nu dankzij Katrien ook terug te vinden via de Nokia Sports Tracker.
Via deze link kun je een heleboel gegevens terugvinden van een rit.

fietslotcampagne, american styledinsdag, juni 03, 2008

tour de bioboer

Fiets nu zondag 8 juni mee in en rond Leuven langs een uitgestippelde fietsroute naar een 5-tal bioboerderijen. Je kunt er proeven lekkernijen. Dit allemaal in het kader van de Thinkfood-campaign. Meer info over de route en programma kun je via deze link terugvinden.