dinsdag, juni 10, 2008

Velo-fiets minder snel gepikt

Universiteitsstad Leuven spant met lengtes voorsprong de kroon inzake fietsdiefstallen. In 2007 verdwenen er liefst 1.573 tweewielers. Toch boekt vzw Velo, zelf geregeld slachtoffer, vooruitgang in de strijd tegen de fietsdiefstallen.
De vzw Velo werd opgericht in 1995. Meer dan tien jaar later is de vzw uitgegroeid tot een paradijs voor de liefhebbers van het stalen ros. Studenten - en andere Leuvenaars - kunnen er terecht om een fiets te huren op lange termijn tegen zeer democratische prijzen.
Ook voor herstellingen kan je bij vzw Velo aan de Minderbroedersstraat terecht. De stad Leuven en de Leuvense politie zijn belangrijke partners voor de vzw. Van in het begin werd er aangedrongen op het aspect veiligheid. Uiteraard in de technische zin, maar ook qua preventie. In de universiteitsstad is het nu eenmaal eerder traditie dan misdaad om een fiets te stelen als je eigen tweewieler spoorloos verdwenen is.
Vzw Velo wil die vicieuze cirkel doorbreken, onder meer door de huurder een nieuwe fiets te geven in geval van diefstal. 'We hebben ervoor gekozen om onze fietsen heel goed te beveiligen. Elke tweewieler krijgt een plaatje met een uniek nummer', zegt Jos Vandikkelen. 'Dat plaatje kan natuurlijk worden verwijderd, maar de gaatjes voor de bouten zijn zo specifiek dat we meteen weten dat het om een fiets van Velo gaat. We graveren in elk fietskader een uniek nummer. Dat kan je laten verdwijnen met een veil, maar ook dat zie je meteen natuurlijk.'
'Dankzij onze goede samenwerking met de politie zijn de agenten perfect op de hoogte van de kenmerken van een Velo-fiets. Niet zelden vinden we een gestolen fiets terug. De huurders krijgen een stevig slot mee dat meer dan dertig euro waard is. Eigenlijk betalen ze dus voor het slot en krijgen ze er een fiets bij. Een fiets van Velo wordt minder snel gestolen dan een fiets van een particulier.'
Dat is onder meer te danken aan een bijzonder initiatief van vzw Velo. In Aarschot en Leuven werden zogenaamde fietspunten opgericht in de onmiddellijke omgeving van de treinstations. Dat is traditioneel het werkterrein van fietsdieven, maar vzw Velo heeft daar iets op gevonden. 'In de fietspunten wordt het onderhoud van fietsen georganiseerd, maar er is inderdaad meer', zegt Jos Vandikkelen.
'Velo staat sinds juli 2007 ook in voor toezicht op de fietsenstallingen. Geregeld vinden we in de struiken een kniptang of ander materiaal om aan fietssloten te prutsen. Onze medewerkers nemen dat materiaal dan mee om diefstallen te voorkomen. Ze kennen de fietsen van Velo ook heel goed, een beetje zoals een leerkracht zijn leerlingen kent. Weesfietsen van particulieren halen we er na een maand tussenuit. Daarna worden ze zes maanden bewaard, zodat de eigenaar zijn tweewieler kan komen ophalen. Komt er dan nog niemand opdagen, dan maken we er een Velo-fiets van.'
'Dankzij de patrouilles konden we vorig jaar 453 fietsen terugvinden. Vreemd, want er werden 415 fietsen van vzw Velo als gestolen aangegeven. Vermoedelijk vonden we dus ook fietsen terug die al langer geleden werden gestolen.'
'We hebben nog enkele merkwaardige cijfers: in 2005 kregen we via de politie 756 fietsen, maar in 2007 liep dat cijfer al op tot 2.050. De reden? Mensen halen hoe langer hoe minder hun fiets op, zelfs niet als ze door de politie op de hoogte worden gebracht. Dat geldt ook voor gegraveerde tweewielers.'(Bron Het Nieuwsblad - Bart Mertens)