donderdag, november 08, 2007

stadstol in brussel?

De verkeerscongestie in en om Brussel loopt al veel te lang de spuigaten uit. De gevolgen voor de stadsecologie zijn onoverzienbaar: het niveau van fijne stofdeeltjes en toxische uitlaatgassen wordt onafgebroken overschreden, de geluids- en geurhinder valt niet meer in te dijken, meer en meer publieke ruimte wordt van andere transportmiddelen afgenomen door de wagen en de stress in de stad blijft toenemen. We mogen niet langer talmen met het invoeren van daadkrachtige maatregelen die de broodnodige modal shift kunnen bewerkstelligen. Stadstol is naast slimme kilometerheffing één van de mogelijke instrumenten.
Bral en Inter Environnement Bxl organiseren op 20 november een debat in de Markten waarin de technische en politieke mogelijkheden van stadstol in Brussel onder de loep worden genomen.