maandag, december 31, 2007

einde -en nieuwjaarscorrida

zoals gebruikelijk ben ik op het einde vh jaar weer op stap in andere oorden en probeer af en toe een fiets te bemachtigen om zelf een stukje te fietsen, als dat niet lukt neem ik weleens een foto, fietsen zijn toch zo mooi, nietmaar? ziemaar!

donderdag, december 20, 2007

inventaris van knelpunten voor fietsers

Raadslid Heyvaert wil inventaris van knelpunten voor fietsers
Het Merchtemse provincie- en gemeenteraadslid Fons Heyvaert (CD&V) wil een inventaris opstellen van alle knelpunten voor fietsers en voetgangers. Heyvaert, zelf fervent fietser, stelt vast dat veel mensen geen gebruikmaken van het meldpunt van de Vlaamse overheid.«Sinds 1 oktober kan iedereen op dat meldpunt terecht om problemen te melden», zegt Heyvaert. «De verantwoordelijken nemen nauwelijks initiatief. De positie van de zwakke weggebruiker krijgt niet altijd de nodige aandacht bij de verbetering van de weginfrastructuur. Veel fietsers of voetgangers moeten in het drukke verkeer vaak heksentoeren uithalen om zich een weg te banen midden de rijdende massa.»Heyvaert wil tegen de zomer van 2008 een volledig dossier indienen van alle knelpunten in Merchtem en de regio Halle-Vilvoorde. «En met dat dossier stap ik naar de gemeente- en provincieraad», vertelt de CD&V'er. «Met concrete voorbeelden wil ik aantonen dat de dagelijkse gebruiker van de fiets- en wandelpaden meer respect en aandacht verdient van de beleidsverantwoordelijken.»
Wie opmerkingen heeft, kan terecht op http://www.fonsheyvaert.be/.
(Bron-Het Laatste Nieuws Pajottenland-19.12.2007-WDS)

donderdag, december 06, 2007

groene golf

Fietsers die de kruising van de N324 en de Trompetterstraat in Grave (Noord-Brabant - Nederland) willen oversteken, krijgen vaker groen, afhankelijk van de weersomstandigheden en de verkeersdruk van het overige verkeer. Hiermee experimenteert de provincie Noord-Brabant. Het aantal fietsers dat door rood rijdt moet hierdoor afnemen.
Wanneer het kouder is dan 10 graden, bij regen, en/of wanneer het autoverkeer minimaal is, krijgen fietsers twee of drie keer groen licht in plaats van één keer. Om de actuele weersomstandigheden op het kruispunt te meten, is deze zomer een weerstation bij het kruispunt geplaatst en gekoppeld aan de verkeerslichten. Het weerstation meet regen en de temperatuur. Veel fietsers maken, zeker tijdens de spits, gebruik van deze kruising. Daarnaast is de verkeersregeling technisch geschikt voor deze proef. De gemeente Oosterhout heeft overigens ook een soortgelijk verkeerslicht geplaatst dat fietsers voorrang geeft bij regen. Deze regeling geeft fietsers prioriteit bij regen of bij het begin/einde van schooltijden.
De regeling in Grave houdt rekening met de verkeersdruk van het overige verkeer en kijkt daarnaast niet alleen naar regenperiodes, maar ook naar de temperatuur. Tegen het eind van dit jaar moet uit de evaluatie blijken of de proef is geslaagd. Dan wordt tevens bekeken of meerdere verkeerslichten ‘fietsvriendelijk’ worden aangepast. (bron fietsberaad.nl)

fietsklachten kunnen terecht

De Vlaamse overheid ging deze maand online met het Meldpunt Fietspaden. Dit is een website waar u knelpunten op fietsvoorzieningen langs wegen kunt signaleren in de vijf Vlaamse provincies (jammer dat we dit in Brussel nog niet kunnen doen). Situaties die gevaarlijk zijn voor fietsers worden automatisch doorgegeven aan de bevoegde instantie, die snel kan reageren (laat ons hopen !).