zondag, juni 15, 2008

meer blauw op de fiets

Het was niet zo moeilijk om 5000 medestanders te vinden tegen de zgn. superboetes voor fietsers in Leuven. Ondertussen hebben ze dat streefdoel al lang gehaald en verschenen er ook nog artikels in de Leuvense editie van het Nieuwsblad; eentje om het initiatief wat meer te duiden, een ander als reactie erop.
Maar nog belangrijker dan zoveel medestanders te vinden is natuurlijk of dit eens deftig kan besproken worden binnen de muren van het Leuvense stadsbestuur en of er als goed gevolg ervan ook maatregelen kunnen komen om - inderdaad- die hoge boetes te drukken én extra inspanningen te leveren in het voordeel van de fietser. Want niet alleen studenten rijden op een tweewieler.
Mij lijkt het dat het stadsbestuur zelf veel te weinig prominent op de fiets aanwezig is. In andere Vlaamse steden hebben ze ondertussen al een tijdje agenten op de fiets, maar in Leuven bestaan ze niet (behalve enkele wijkagenten in Heverlee en Kessel-Lo).
Het zou de tegenstelling al een stukje verkleinen mocht er binnen het korps een pool zijn van agenten die zich ook per fiets zouden verplaatsen. Ze zouden zich veel beter kunnen inleven in de situatie van een fietser. Sneller kunnen inspelen op specifieke problemen voor fietsers (putten, fietsstallingen, de drukke Bondgenotenlaan, etc.) en wat tegengewicht kunnen bieden binnen de eigen politierangen als de hoogte van de boete bepaald wordt.

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

http://blog.markvdb.be/2008/06/de-politie-uw-vriend-maar-mag-je-hem.html

Politie op het fietspad geparkeerd, zeker niet voor een noodgeval...

zondag, juni 22, 2008 11:28:00 a.m.  

Een reactie posten

<< Home