vrijdag, november 02, 2012

Van de Kerkhof van Brussellaan naar het begin van de HST-route


Dit is een zoveelste (laatste) stukje in een reeks waarin de terugweg Brussel-Leuven straat per straat en plein per plein wordt beschreven. We begonnen met de Kruidtuinstraat. Vervolgens bleven we een beetje steken in de Dwarsstraat. Die daalt af naar het Houwaertplein. Dat plein bekenen we langs de twee kanten. En dan terug bergop tot aan de Rogierlaan. Die steken we over, en via de Vandenbusschestraat en de Stobbaertslaan komen we aan de Cambierlaan. Die volgen we tot aan de Papaverlaan, en die geeft uit op de Generaal Wahislaan.  Die steken we over, en via de Frans Courtens- en de Henri Dunantlaan komen we aan de Kerkhof van Brussellaan. Al deze stukjes krijgen de tag 'traject' mee.


Oef, we zijn er bijna.

De poort van het kerkhof

Voor het Kerkhof van Brussel ligt een banaanvormig plein. Midden in de binnenboog vind je de kerkhofpoort. Het doorrijdend verkeer gaat langs de buitenbocht : de Kerkhof van Brussellaan. Zowel boven- als onderaan rijdt je die laan op via een rotonde. Wij komen langs de noord-weltelijke rotonde het plein opgefietst. 
Die rotonde heeft geen afrit aan onze rechterkant, zodat ze zonder al te veel gevaar langs de kant te nemen is. Halverwege het plein kruisen we rechts de Kerkhof van Brussellaan. Jawel, die straat is Gaffelvormig, met de straat langs het plein als de pieken en de gedwarste straat als de steel. Bij deze kruising hebben we voorrang, goed aangeduid door haaientanden. Bovendien is het zicht hier goed, zodat iedereen iedereen al van ver ziet aankomen. Het is wel opletten voor de gelede bussen hier. Die zwaaien ruim over het fietspad uit. Maar Leuvenaars zijn wat dat betreft meer gewoon.

Via een tweede rotonde steken we door naar de  Zaventemstraat. Die rotonde heeft rechts wel een te dwarsen afslag : die naar de Cicerolaan (Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?). En Cicero is zowat de bestemming van elke auto die deze rotonde op komt gereden : druk druk druk dus. De gebruiksaanwijzing?

Tussen de bomen (rechts van de reclamezuil) de Zaventemstraat. De zwarte Hyundai rijdt rechts de Cicerolaan in en als je niet nog net voor die Espace de rotonde op durft te fietsen, riskeer je hier wortel te schieten. De Golf op de achtergrond demonstreert de bypass.

1 : Fiets over het fietspad de wachtrij op de Kerkhof van Brussellaan voorbij, de rotonde op. Op de rotonde blijf je de eerste meters langs de kant van de weg. Die kant is meestal vrij zodat je op deze manier - verkeer of niet - bijna steeds zonder wachten de rotonde op kan fietsen. (assertief zeg maar). Zorg dat je even snel fietst als het andere verkeer op de rotonde (da's niet heel snel).
2 : Maar nog voor je aan de afslag naar de Cicerolaan komt moet je je tussen de auto's gepositioneerd hebben. Zit je dan nog aan de kant, dan wordt je van je sokken gereden.
3 : Voorbij de Cicerolaan ga je terug naar de kant van de weg.
4 : En dan rechtsaf de schaduwrijke Zaventemstraat in.
De truk om veilig dit soort rotondes te nemen zit hem in stap 2 : niet onopgemerkt langs, maar vol in het zichtsveld tussen de auto's fietsen. Niet in de dode hoek van rechtsaflaand verkeer blijven, maar zorgen dat je gezien wordt.
De Cicerorotonde heeft trouwens nog een kleine bijkomend moeilijkheidje in petto : een bypass voor de auto's die van de Cicerolaan naar de Zaventemlaan moeten. Die hoeven de rotonde niet op, maar kunnen via die bypass rechtstreeks naar de Zaventemsraat. Daar moeten ze voorrang geven aan het verkeer op die Zaventemlaan (haaientanden), maar toch. Kijk dus goet uit of geen auto van plan is om die bypass te nemen. Komt er eentje af, dan ga je best niet naar de kant van de rotonde eens de Cicerolaan voorbij, maar blijf je gewoon in het midden fietsen. Op die manier kan je steeds naar links uitwijken mocht een bypasser de haaientanden niet gezien hebben. Zou je aan de rechterkant fietsen, dan riskeer je bij het eventuele uitwijken naar links geschept te worden door de auto's die je beginnen voorbij te steken.

De Zaventemstaat met het licht aan het eind van de tunnel.

Op het einde van de Zaventemstraat staat het eerste bordje van de HST route. En plotseling overvalt de rust je en begin je spontaan slakjes te redden.Labels: