dinsdag, december 18, 2012

Wintergedachten (correctie)

Op de foto van gisteren leek de Koningsstraat wel fietsbaar. Vandaar nu wat meer representatief beeldmateriaal, genomen tijdens de fietsspits. Noteer dat dit stukje fietshel deel uitmaakt van de route 1 (en PP - de Paleizenroute) van de Brusselse gewestelijke fietsroute, en dat route 1 als voltooid wordt beschouwd.


Hierboven het fietspad. Fietspad? Waar? Onder de wielen van de bus natuurlijk. Een stuk van de stoep verfietspaden was onmogelijk. Waar moet het reclamebord anders komen.


En hierboven het zelfde tafereeltje, maar dan van de andere kant. Twee auto's en een autobus (samen 3) op vier rijstroken plus een fietspad. Dagelijkse kost hier. Lekker lekker!
En de fietser? Die trekke zijn plan! Maar of Brussel zo ooit aan zijn fietsquota gaat geraken?

(Let ook op de onbereikbare (met de fiets toch) fietssluis.)