dinsdag, april 28, 2009

Buurtcomités ijveren voor rollend fietspad

De verenigde buurtcomités van Kessel-Lo pleiten voor een rollend fietspad tussen Leuven en Kessel-Lo. Dat zou deel uitmaken van de bestaande brug over het station van Leuven.

«Voor fietsers die pendelen tussen Leuven en Kessel-Lo blijven de sporen een serieuze hindernis», zegt Piet Van Meerbeek van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. «De enige befietsbare doorgangen zijn de drukke brug op de Tiensesteenweg en de tunnel aan de Diestsesteenweg. Daar tussenin heb je alleen de voetgangerstunnel onder het station, maar daar mag je niet fietsen. In de toekomst is wel een fietsbrug gepland aan het provinciehuis, maar dat lijkt ons geen oplossing. Mensen die vanuit Linden, Lubbeek en Pellenberg komen, nemen de Diestsesteenweg. En die sluit niet aan op de brug. Daarom pleiten wij ervoor de brug over het station ook open te stellen voor fietsers. Om het hoogteverschil te overbruggen, pleiten wij voor een 'rollend fietspad', dat fietsers naar boven trekt. En als dat voorstel niet haalbaar is: een scheiding tussen het fietsverkeer dat opwaarts en neerwaarts gaat, brede hellingen rond het seinhuis en een maximaal stijgingspercentage van zes procent.»