dinsdag, mei 06, 2008

fietsen in verboden richting goedkoper

Een fietser die zich in Leuven schuldig maakt aan rijden in de verboden rijrichting betaalt vanaf nu een minnelijke schikking van 75 euro, in plaats van 150. 'Het tarief geldt alleen in studentenstad Leuven, uiteraard voor alle overtreders', zegt Patrick Vits van het Leuvense parket. Volgens het studentenblad Veto lopen de studenten de jongste weken meer agenten tegen het lijf dan normaal. Vooral in de Tiensestraat krijgen studenten geregeld een boete voor fietsen in de verboden rijrichting. Is er sprake van verhoogde controles? Volgens Michel Vanmeerbeek van de dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit (VOM) niet: 'De controles kaderen in het fietsactieplan dat werd aangekondigd.'
Meer zelfs, het Leuvense parket heeft een nieuw tarief ingevoerd voor fietsers die in de fout gaan. 'Dat klopt', zegt woordvoerder Patrick Vits. 'Voortaan betalen fietsers die betrapt worden op rijden in de verboden rijrichting een minnelijke schikking van 75euro. Vroeger betaalden overtreders 150euro. Dat laatste bedrag geldt wel nog steeds voor andere overtredingen zoals bijvoorbeeld door het rode licht rijden. Het nieuwe tarief geldt alleen voor de eerste overtreding. Wie herhaaldelijk tegen de lamp loopt, betaalt opnieuw 150euro.'
De reden voor het nieuwe tarief ligt voor de hand. Leuven telt als studentenstad een grote populatie fietsers. Door de geregelde controles is de pakkans dan ook groter.'Uiteraard heeft Leuven een specifieke situatie', aldus Patrick Vits. 'Toch is het niet zo dat het tarief van 75euro alleen geldt voor studenten. In Leuven betalen alle overtreders het nieuwe tarief, ook niet-studenten. Discriminatie is uit den boze.'
Men kan zich de vraag stellen of inwoners van andere steden en gemeenten niet worden gediscrimineerd door de maatregel, maar dat gegeven is volgens het parket van Leuven niet aan de orde. 'De minnelijke schikking van 75euro is er gekomen vanuit de specifieke situatie in Leuven.' (Bron Het Nieuwsblad - regio Leuven)