dinsdag, mei 06, 2008

KUL-fietsen

De nieuwe bedrijfsfietsen van de KU Leuven hebben er hun eerste kilometers opzitten. Ongeveer duizend personeelsleden krijgen een fiets voor woon-werkverkeer, verplaatsingen tijdens de diensturen en fietstochten in de vrije tijd. Om de fiets te krijgen, moeten de personeelsleden alleen hun parkeerkaart inleveren. Het project 2WD kost de Leuvense unief ongeveer 500.000 euro. De Vlaamse overheid past hetzelfde bedrag bij.
Of de personeelsleden van de KU Leuven ooit, zoals vaak in het niet-academische arbeidsleven, een bedrijfswagen zullen krijgen, is weinig waarschijnlijk. Maar wellicht is dat dankzij het project 2WD niet meer nodig. 2WD staat voor Woon, Werk, Dienst en het letterwoord dekt meteen de lading. De blauwe fietsen met duidelijke insigne van de Leuvense Alma Mater die de KU Leuven bestelde bij een rijwielenproducent, zijn bedoeld voor de dagelijkse woon- en werkverplaatsingen, voor verplaatsingen tijdens de diensturen en ritjes in het weekend en na de werkuren.Maar, zegt algemeen beheerder van de KU Leuven Koenraad Debackere, de bedrijfsfietsen vormen een onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze zijn niet hét mobiliteitsbeleid. 'Zo hopen we dat onze keuze voor tweewielers in plaats van vierwielers een positieve bijdrage kan leveren tot het gebruik van de schaarse ruimte in Leuven. Bovendien passen de fietsen in het beleid om van de KU Leuven een sociale werkvloer te maken. Zo is het impliciet de bedoeling dat collega's elkaars fietsen kunnen gebruiken tijdens de diensturen. Daarbij komt nog dat we de link leggen tussen de unief en de sociale economie in Leuven. Het onderhoud en het herstel gebeurt namelijk door de mensen van Velo.'
Volgens Debackere is een bijkomend voordeel dat het imago van de KU Leuven duidelijk en op een duurzame manier in het straatbeeld wordt gebracht.
De eerste bedrijfsfiets was gisteren, hoe kan het ook anders, voor rector Marc Vervenne, een man die doorgaans te voet de stad doorkruist. Hij en ongeveer duizend andere personeelsleden van de unief krijgen in ruil voor de kaart die recht geeft op een stek op één van de universitaire parkings, een fiets met een aluminium frame en zeven versnellingen. 'Zonder dat er een fiscaal probleem is', zegt Debackere lachend.
Volgens Jan Paesen, de voorzitter van de mobiliteitscommissie aan de KU Leuven tekende voorlopig net geen tien procent van het voltallige personeelsbestand in voor een fiets. 'Bovendien is nog er groeimarge, want ongeveer de helft van onze personeelsleden woont in een straal van zeven kilometer rond Leuven. Inschrijven voor is fiets is nog steeds mogelijk, we verwachten tegen het einde van het jaar ongeveer 1.400 fietsen te verdelen', zegt hij.
De eerste lichting wordt vanaf nu tot en met einde juli verdeeld. Een onderscheid tussen fietsende mannen en vrouwen is er amper, maar opvallend is dat de professoren, het zelfstandig academisch personeel, beduidend minder fietsen bestelden dan de assistenten en administratieve personeelsleden. Ook valt op dat het vooral de personeelsleden die op de campussen van Heverlee werken zijn die een fiets bestelden. Bovendien laten de exacte wetenschappers hun collega's van de humane wetenschappen ver achter zich.
'Onze personeelsleden doen het al goed in de statistieken voor woon-werkverkeer. Ongeveer een kwart gaat fietsend naar het werk. Dat is beduidend beter dan het Vlaamse gemiddelde, maar we maken ons sterk dat we kunnen stijgen naar dertig procent', zegt Paesen.
Het hele 2WD kost de unief een half miljoen euro. Vlaams Minister voor Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) past hetzelfde bedrag bij uit het Pendelfonds. Naast de fietsen is er ook geld voor fietsrekken en douches. Nu nog afwachten of de blinkende tweewielers bestand zijn tegen fietsendiefstal, tot nader order dé gesel van fietsminnend Leuven. (bron: Het Nieuwsblad - regio Leuven)