donderdag, februari 09, 2006

Fietssuggestiestroken in Vossem

Voor wie eens een ommetje wenst te maken op (terug)weg (van) naar Brussel ;-)

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het voorstel van gedeputeerde Julien Dekeyser (VLD) goedgekeurd om de geplande fietssuggestiestroken in Vossem te subsidiëren.

De nieuwe fietssuggestiestroken aan de Hondsbergen maken deel uit van het provinciaal fietsroutenetwerk. Hondsbergen vormt de verbinding tussen de dorpskernen van Leefdaal en Vossem. De fietsroute loopt parallel met de Tervuursesteenweg. Dit is een rustigere alternatieve route.

Omdat er onvoldoende ruimte is voor de aanleg van echte fietspaden, koos de gemeente voor fietssuggestiestroken op de rijweg. De provincie voorziet hiervoor dertig percent subsidies. Dat komt neer op zesduizend euro. Voor de voetgangers zijn er wel aparte voetpaden. De volledige heraanleg gebeurt tijdens de rioleringswerken.

De fietssuggestiestroken beginnen aan de gemeentegrens met Bertem, vlak voorbij een wegversmalling. Ze worden aangelegd in asfalt en zijn 1,20 meter breed. Auto's mogen over de suggestiestroken rijden, maar moeten oppassen voor fietsers.
(bron Het Nieuwsblad 09.02.2006)