woensdag, augustus 13, 2008

Actie in Kessel-Lo

LEUVEN - Het Leuvense stadsbestuur en de Overleggroep Buurtcomités Kessel-Lo hebben voor het eerst samengezeten. De Kesselaren zijn ontgoocheld omdat het niet leidde tot concrete actiepunten. Daarom fietsen ze op 30 augustus door Kessel-Lo om hun eisen kracht bij te zetten.

De overleggroep bundelt vijf buurtcomités uit Kessel-Lo en ongeveer veertig particulieren uit het gebied tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg en de Martelaren- en de Een-Meilaan. Zij stelden onlangs samen een tekst op voor een veilige verkeersafwikkeling in hun buurt. Daarvoor namen ze een verkeersdeskundige onder de arm. In de tekst ligt de nadruk op minder sluipverkeer, verzinkbare paaltjes, een extra fietsersbrug over de sporen en verkeerstellingen.

Met hun grieven stapte een delegatie van de overleggroep voor het eerst naar schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A) en zijn collega van Ruimtelijke Ordening Karin Brouwers (CD&V). Volgens Piet Van Meerbeek heeft dat voorlopig niet meteen tot concrete actiepunten geleid. 'Belangrijk voor ons is dat het stadsbestuur getoond heeft dat het bereid is om te luisteren. Jammer is wel dat de schepenen zich niet willen laten vastpinnen op objectieve tellingen om de verkeerssituatie ten gronde te bekijken en ook niet op cijfermatige doelstellingen. Voor ons is dat net erg belangrijk', zegt Van Meerbeek.

'Erg positief aan het gesprek was wel dat de schepenen de deur op een kier hebben laten staan voor een extra fietsersbrug over de sporen tussen Kessel-Lo en Leuven. Zo stellen ze dat er valt te praten over het openstellen van de bestaande wandelbrug over de sporen voor fietsers. Bovendien lijkt het erop dat er op korte termijn werk zal gemaakt worden van een uitbreiding van de zone 30 in onze buurt.'

Op 30 augustus trekken de buurtbewoners per fiets door Kessel-Lo om hun actiepunten meer kracht bij te zetten. (stl - Bron Het Nieuwsblad)