vrijdag, maart 14, 2014

Leopold 3-Laan


In den beginne ging de fietstocht van Leuven naar Brussel langs de Leopold III laan - dat is de veelvaksbaan die langs de Navo van Brussel centrum naar de luchthaven leidt.
De laatste keer dat we die route namen was de dag dat de Tour halt hield in Brussel (2010). Tot onze scha en schand merkten we die dag dat de herinrichting van de LeopoldIIIlaan begonnen was, en dat de signalisatiebeheerder hoegenaamd niet van het bestaan van fietsers op de hoogte was.
Nieuwsgierig naar het resultaat van de werken gingen we vorig jaar in september eens een kijkje nemen. Het nieuwe fietspad liep toen nog steeds dood op een bordenbos (zelfde signalisatieman?). De berm was toen de enige doorgang.
Maar vorige maandag fietsen we 's avonds wel ongestoord tot aan het fietspad voorbij Toyota Brussel uit. Onderstaand kaartje toont die route in het groen. Het normale HST-traject staat in het rood. De bevindingen?
  • Dat het een enorme verbetering is in vergelijking met de situatie van enkele jaren geleden valt niet te ontkennen. Toen was er immers niets. Beter doen dan niets is dan ook niet moeilijk.
  • Voor een enkelrichtingsfietspad is de breedte - zeker het stuk voorbij de Navo - net voldoende.  
  • Maar ik neem aan dat het fietspad dubbelrichtings is. De Leopold III laan is immers onoversteekbaar - bermen, tunnels, trambeddingen en van die dingen. En dan is het toch wel erg smal. Als je dan nog weet dat alle verlichtingspalen op het fietspad staan... .
  • Auto's krijgen 8 rijstroken - zonder verlichtingspalen. Waren twee rijstroken voor de parallelweg 'Bourgetlaan' echt nodig?
  • Aan elke bedrijfsparking - en er zijn er nogal wat - zakt het verhoogde fietspad tot op straathoogte en krijg je een niet-djoefvrije oversteek (wel beter dan gemiddeld - maar eieren gaan stuk). Waarom het fietspad niet op hoogte laten zodat het een verkeersremmer/drempel wordt voor de auto's die de parkings verlaten?
  • Bestaande scheve putdeksels werden scheef gelaten, met onneembare - zelfs niet met een bunnyjump - putten als gevolg. De verfmarkeringen rond die deksels doen vermoeden dat dit in de nabije toekomst zal gecorrigeerd worden.
Kortom, het fietspad geeft erg de indruk dat het er ligt omdat het moet, om de fietsers uit de weg van de auto te krijgen. Ter verhoging van de autodoorstroming dus. Fietsveiligheid, fietscomfort en van die dingen stonden niet in het lastenboek.

In het rood de officiële HST route. In het groen de route langs de vernieuwde Leopold III Laan.

Kruispunt Jules Bordetlaan - Leopold III-Laan

Leopold III Laan in september. De enige doorgang was via de berm. 

Via de berm dus
Leopold III Laan vandaag. Best veilig, al mochten de putdeksels beter afgewerkt, het fietspad dubbelrichtings+breder en de aansluitingen aan de afritten vlakker zijn - of gewoon de auto's laten djoefen.  Let ook op de 8 (hier zelfs 10) autorijstroken. Kwestie van duidelijk te maken wie volgens de inrichtende macht de toekomst van de (im)mobiliteit vertegenwoordigt zeker?
Het fietspad voorbij Toyota. Plots zit je midden in de velden! Gewèldig! Wie wil nog langs de Henneaulaan?