woensdag, juli 26, 2006

fietsoversteken aan Zavelstraat en Kouterstraat in Kortenberg

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft beslist om aan de gemeente Kortenberg 30% subsidies toe te kennen voor de aanleg van twee fietsoversteekplaatsen aan de Kouterstraat en de Zavelstraat in Kortenberg. Voor dit project werd een provinciale subsidie van 11.215,50 euro goedgekeurd. De beide kruispunten zijn gelegen op een hoofdroute in het fietsroutenetwerk, namelijk deze die gelegen is langs de HST-spoorlijn. In 2003 kende de provincie al 183.255 euro subsidie toe aan de gemeente Kortenberg voor de aanleg van de ´HST-fietsroute´ zelf. Deze is ondertussen gerealiseerd in samenwerking met TUC-rail. Men kan nu al fietsen van Leuven tot Zaventem, grotendeels langs volledig autovrije fietswegen.Meermaals werd de vraag gesteld of het niet mogelijk was door de talud van de bruggen over de spoorlijn fietserstunnels te voorzien. Mocht dit bij de HST-werken zelf zo uitgevoerd zijn, dan zou het comfort voor de fietsers op de hoofdroute nu hoger liggen (geen omrijfactor). Deze ingrijpende tunnelwerken achteraf nog uitvoeren is technisch gezien niet evident en ook financieel moeilijk haalbaar. De beveiliging van de oversteekplaatsen zelf is wel realistisch.Aan de Kouterstraat komt een plateau met een fietsoversteek van 6 meter breed voor beide richtingen samen. Via een schuine oprijborduur zal men vlotter en veiliger kunnen oversteken. Aan de Zavelstraat komen 2 oversteken en wordt het volledige kruispunt heraangelegd.

1 Comments:

Blogger Wouter said...

Dat is goed nieuws voor ons !
Ben eens benieuwd wat het resultaat zal worden van die nieuwe oprijborduur...

woensdag, juli 26, 2006 9:31:00 a.m.  

Een reactie posten

<< Home